Truy cập hiện tại

Đang có 74 khách và không thành viên đang online

Công tác dân vận - mặt trận

Tọa đàm nâng cao chất lượng hoạt động Ban thanh tra nhân dân

(TGAG)- Ngày 22-6-2018, tại huyện Tri Tôn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức Tọa đàm “Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong phối hợp tạo điều kiện ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng hoạt động theo quy định pháp luật”. Tham dự có lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã/thị trấn của 2 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên.
 
Năm 2017, Ban thanh tra nhân dân được bầu mới ở 156/156 xã, phường, thị trấn trong tỉnh với 1.485 thành viên. Mỗi ban có từ 5 đến 15 thành viên, đa số đã được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về phương pháp và cơ chế giám sát thanh tra nhân dân theo quy định. Từ năm 2017 đến nay Mặt trận Tổ quốc tỉnh, huyện phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan và UBND cùng cấp tích cực hướng dẫn, chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư ở cộng đồng xã phường thị trấn thực hiện giám sát có trọng tâm, trọng điểm, đã giám sát trên 3.162 vụ việc, trong này có 1.512 công trình, dự án đầu tư cộng đồng. qua đó đã phát hiện những sai phạm kiến nghị và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm rõ xử lý 221/269 vụ việc, hạn chế phần nào những tiêu cực trong quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Thông qua giám sát, tạo điều kiện cho người dân phát huy quyền làm chủ giám sát các hoạt động của chính quyền, tăng cường thực hiện pháp lệnh dân chủ cơ sở, tạo sự công khai, minh bạch, tương tác trách nhiệm giữa cơ quan nhà nước với nhân dân.

Qua 11 báo cáo tham luận của các ban thanh tra nhân dân, UBND các xã thị trấn 2 huyện Tri Tôn Tịnh Biên cũng đã nêu lên một số hạn chế, chủ yếu tập trung giám sát những công trì nhỏ do xã đầu tư, chưa tiếp cận và thực hiện giám sát đối với các công trình do tỉnh, huyện đầu tư. Kỷ năng, năng lực, trình độ và hiểu biết pháp luật của một số thành viên Ban thanh tra nhân dân còn hạn chế. Qua đó các đại biểu cũng chia sẽ kinh nghiệm và những giải pháp để thực hiện công việc của Ban thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng thời gian tới được tốt hơn.

Châu Phong


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
15728112