Truy cập hiện tại

Đang có 70 khách và không thành viên đang online

Điều tra xã hội học về “Một số kết quả trong triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội đến nay”
21-07-2023 | 07:47    (lượt xem:505)

(TUAG)- Từ ngày 18/7/2023 đến 28/7/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang tổ chức Cuộc điều tra xã hội học về “Một số kết quả trong triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội đến nay”. Đối tượng điều tra sẽ chọn ngẫu nhiên cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.
“Xây dựng, phát triển đời sống văn hoá trên địa bàn tỉnh An Giang: Thực trạng và giải pháp”
02-02-2023 | 14:41    (lượt xem:1641)

(TUAG)- Nhằm khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện những mục tiêu xây dựng, phát triển đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, nhất là kết quả qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới. Trên cơ sở đó tham mưu các giải pháp để tiếp tục xây dựng và phát triển đời sống văn hóa nói chung, văn
Những sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh trong năm 2022 thu hút nhiều sự quan tâm chú ý của dư luận
01-02-2023 | 14:45    (lượt xem:875)

(TUAG)- Năm 2022 đã đi qua, tỉnh An Giang có nhiều sự kiện, dấu ấn nổi bật trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhằm khảo sát dư luận xã hội về những sự kiện, kết quả được xã hội quan tâm, diễn ra trên địa bàn tỉnh trong năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang tổ chức đợt khảo sát nhanh bằng phiếu điện tử.
Khảo sát dư luận về thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang
24-10-2022 | 06:16    (lượt xem:1075)

(TUAG)- Nhằm khảo sát thực trạng hoạt động, chất lượng kênh sóng và các chương trình của Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang; thu nhận những ý kiến đóng góp, đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang trong thời gian tới. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức khảo sát dư luận về thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đài.
Thăm dò dư luận xã hội về việc “triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi
05-10-2022 | 09:05    (lượt xem:2009)

(TUAG)- Nhằm khảo sát dư luận xã hội về sự đồng thuận tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai cuộc thăm dò dư luận xã hội về việc “triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi” bằng hình thức trực tuyến.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp điều tra dư luận xã hội về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới
23-09-2022 | 11:59    (lượt xem:1060)

(TUAG)- Từ ngày 14/9/2022 đến ngày 24/9/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức triển khai thăm dò dư luận xã hội về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới trong địa bàn tỉnh An Giang.
Điều tra xã hội học “Một số vấn đề dư luận quan tâm hiện nay”
23-08-2022 | 13:57    (lượt xem:1983)

(TUAG)- Trong những năm qua, xác định rõ tầm quan trọng, vai trò vị trí của công tác nắm bắt dư luận xã hội đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, góp phần ổn định tình hình chính trị - trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt, trong thời điểm hiện nay, các thế lực thù địch phản động không ngừng chống phá cách mạng nước ta bằng chiến lược “Diễn biến hoà bình”. Trước sự bùng nổ thông tin
81% người được hỏi sẵn sàng đưa trẻ từ 5-11 tuổi đi tiêm vaccine phòng COVID-19
24-02-2022 | 10:16    (lượt xem:1695)

(TUAG)- Đó là kết quả  thăm do dư luận do Viện Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, thu thập những thông tin khách quan về ý kiến của các tầng lớp nhân dân chung quanh việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi và công tác phòng, chống dịch COVID-19 từ ngày 11/02/2022 đến ngày 15/02/2022.
Điều tra xã hội học trực tuyến về “Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh An Giang hiện nay”
10-02-2022 | 19:39    (lượt xem:3499)

(TUAG)- Nhằm khảo sát thực trạng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh; qua đó có cơ sở khoa học tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác này phù hợp với tình hình mới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai điều tra xã hội học quý I năm 2022 với chủ đề: “Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh An Giang hiện nay”.
AN GIANG điều tra trực tuyến về “Sự hài lòng của người dân đối với chính quyền cơ sở hiện nay”
10-11-2021 | 09:12    (lượt xem:2180)

(TUAG)- Nhằm đánh giá khách quan, phản ánh đúng tình hình thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị và hành chính công cấp tỉnh thời gian qua, qua đó, đề xuất giải pháp cải thiện chỉ số PAPI, nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu, nguyện vọng của người dân.
Thăm dò dư luận xã hội về công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19
20-09-2021 | 21:04    (lượt xem:6067)

(TUAG)- Nhằm thăm dò dư luận xã hội liên quan đến công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19, từ đó có những đề xuất các ngành chức năng thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức thăm dò dư luận xã hội về công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang.
Khảo sát nhanh tâm trạng của nhân dân xung quanh việc thực hiện giãn cách xã hội
23-07-2021 | 14:16    (lượt xem:5114)

(TUAG)- Căn cứ tình hình thực tế địa phương đang triển khai thực hiện Công văn số 714/UBND-KGVX, ngày 17/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg trên phạm vi toàn tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai khảo sát nhanh bằng phiếu điện tử để kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của người dân trong thời gian giãn cách
Triển khai phương án điều tra, thống kê mức sống hộ người có công với cách mạng tỉnh An Giang năm 2021
29-04-2021 | 10:56    (lượt xem:2167)

(TUAG)- Ngày 29/4/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An Giang tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện các nội dung liên quan đến phương án điều tra, thống kê mức sống hộ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trong tỉnh An Giang năm 2021.
Điều tra kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
31-03-2021 | 15:31    (lượt xem:4107)

(TUAG)- Nhằm có thêm thông tin đánh giá khách quan, trung thực kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05-CT/TW), Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai phiếu xin ý kiến bằng hình thức trực tuyến đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37592044