Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm

Đẩy mạnh hưởng ứng Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm chủ đề học tập Bác
03-01-2019 | 07:43    (lượt xem:87)

(TGAG)- Thời gian qua, việc tham gia Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018-2019 (do Tỉnh ủy phát động) đã được các địa phương, đơn vị quan tâm triển khai và tuyên truyền rộng rãi trong nội bộ, nhân dân.
Nên tập trung các hoạt động quảng bá, sáng tác tác phẩm dự thi ngay từ thời điểm này
30-11-2018 | 14:32    (lượt xem:183)

(TGAG)- Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018-2019 (gọi tắt là cuộc thi) sẽ kết thúc nhận bài dự thi vào ngày 15-3-2019. Phóng viên đã có buổi phỏng vấn Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tân Văn Ngữ, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi, để giúp bạn đọc, các tác giả chuyên và không chuyên nắm rõ hơn cách thức tham gia cuộc thi.
An Giang lan tỏa các mô hình làm theo Bác Hồ
23-11-2018 | 13:10    (lượt xem:192)

(TGAG)- Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trong tình hình mới. Chủ động, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện, từ đó xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.
Tăng cường quảng bá Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
01-11-2018 | 15:26    (lượt xem:379)

(TGAG)- Sáng 01-11, Ban Tổ chức và Tổ thư ký Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018-2019 đã tổ chức họp nhằm kiểm điểm lại việc triển khai các phần việc sau thời gian phát động cuộc thi và bàn biện pháp tăng cường quảng bá cuộc thi nhằm thu hút nhiều
Triển khai sâu, rộng Cuộc thi sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018-2019
31-10-2018 | 15:28    (lượt xem:461)

(TGAG)- Ngày 13/4/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 46-KH/TU về việc Tổ chức Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018-2019. So với 2 lần tổ chức trước 2014-2015 và 2016-2017, Cuộc thi lần này lĩnh vực báo chí có các thể loại: Phóng sự
Thể lệ cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018 - 2019
31-10-2018 | 10:44    (lượt xem:424)

Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018 - 2019 thông báo thể lệ cuộc thi như sau:
Số lần xem các bài viết
8318483