Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm

Tăng cường quảng bá Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
01-11-2018 | 15:26    (lượt xem:95)

(TGAG)- Sáng 01-11, Ban Tổ chức và Tổ thư ký Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018-2019 đã tổ chức họp nhằm kiểm điểm lại việc triển khai các phần việc sau thời gian phát động cuộc thi và bàn biện pháp tăng cường quảng bá cuộc thi nhằm thu hút nhiều
Triển khai sâu, rộng Cuộc thi sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018-2019
31-10-2018 | 15:28    (lượt xem:228)

(TGAG)- Ngày 13/4/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 46-KH/TU về việc Tổ chức Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018-2019. So với 2 lần tổ chức trước 2014-2015 và 2016-2017, Cuộc thi lần này lĩnh vực báo chí có các thể loại: Phóng sự
Thể lệ cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018 - 2019
31-10-2018 | 10:44    (lượt xem:115)

Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018 - 2019 thông báo thể lệ cuộc thi như sau:
Số lần xem các bài viết
7513373