Truy cập hiện tại

Đang có 78 khách và không thành viên đang online

Đề cương tuyên truyền Đại hội Công đoàn tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
11-09-2023 | 14:21    (lượt xem:286)

Trải qua 46 năm (kể từ Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 1977 - 1980), Công đoàn tỉnh An Giang đã tổ chức thành công 10 kỳ Đại hội Công đoàn tỉnh; hiện đang tích cực công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Đề cương tuyên truyền kỉ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng
21-07-2023 | 09:46    (lượt xem:722)

(TUAG)- Thực hiện Kế hoạch số 80-KH/TU, ngày 10/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức các ngày lễ kỷ niệm, sự kiện quan trọng của Tỉnh giai đoạn 2022 - 2025; Kế hoạch số 475/KH-UBND, ngày 09/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2023) và chuỗi các hoạt động Tuần Văn hóa - Du lịch chào mừng Lễ kỷ niệm.
Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
30-06-2023 | 16:04    (lượt xem:579)

(TUAG)- Thực hiện Công văn số 5756-CV/BTGTW, ngày 29/6/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội XV, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đăng tải Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang.
Hướng dẫn thực hiện Quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng
06-06-2023 | 09:10    (lượt xem:1294)

(TUAG)- Thực hiện Hướng dẫn số 105-HD/BTGTW, ngày 29/5/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện Quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng; ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 2009-CV/VPTU, ngày 09/5/2023 về việc triển khai thực hiện Quy định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đơn vị. 
Tài liệu phục vụ tuyên truyền về Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
06-06-2023 | 08:58    (lượt xem:1158)

(TUAG)- Thực hiện Công văn số 5563-CV/BTGTW, ngày 02/6/2023, của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đăng tải Tài liệu phục vụ tuyên truyền về Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang.
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân
23-02-2023 | 15:30    (lượt xem:2432)

(TUAG)- Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (17/3/1913 - 17/3/2023), người cộng sản kiên trung, mẫu mực, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. TGAG xin đăng nội dung đề cương và khẩu hiệu tuyên truyền.
Đề cương kỷ niệm 60 năm ngày Chiến thắng Ấp Bắc
17-11-2022 | 03:59    (lượt xem:1139)

(TUAG)- Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương kỷ niệm 60 năm ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01//2023). Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.
Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc (1952 - 2022)
13-10-2022 | 07:45    (lượt xem:1000)

(TUAG)- Năm 1952, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta ở Tây Bắc với sự phối hợp của các chiến trường, địa phương cả nước đã giành thắng lợi to lớn trong Chiến dịch Tây Bắc. Chiến thắng này là sự kiện lịch sử quan trọng, có ý nghĩa lịch sử mang tầm chiến lược, đánh dấu bước phát triển mới, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tiến lên giành thắng lợi quyết định.
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
34167343