Truy cập hiện tại

Đang có 198 khách và không thành viên đang online

Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (01/01/1914 - 01/01/2024)
20-12-2023 | 07:50    (lượt xem:1143)

(TUAG)- Ngày 08/12/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 125-HD/BTGTW về việc tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (01/01/1914 - 01/01/2024), Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang trân trọng giới thiệu Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.
Đề cương tuyên truyền Đại hội MTTQVN các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTQVN lần thứ X
08-12-2023 | 13:12    (lượt xem:574)

(TUAG)- Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. Cổng TTĐT Đảng bộ tỉnh An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.
Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê
28-10-2023 | 15:37    (lượt xem:482)

(TUAG)- Ngày 24/10/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Công văn số 6929-CV/BTGTW về việc tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê (29/10/1923 - 29/10/2023), Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang trân trọng giới thiệu Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê.
Đề cương tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028
09-10-2023 | 16:03    (lượt xem:680)

(TUAG)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đăng tải Đề cương tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang. Đề nghị các đồng chí sớm khai thác đề cương, chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện (13/10/1903-13/10/2023)
06-10-2023 | 16:56    (lượt xem:515)

(TUAG)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đăng tải Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh  đồng chí Lương Khánh Thiện (13/10/1903-13/10/2023) trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang. Đề nghị các đồng chí sớm khai thác đề cương, chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Đề cương tuyên truyền Đại hội Công đoàn tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
11-09-2023 | 14:21    (lượt xem:814)

Trải qua 46 năm (kể từ Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 1977 - 1980), Công đoàn tỉnh An Giang đã tổ chức thành công 10 kỳ Đại hội Công đoàn tỉnh; hiện đang tích cực công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Đề cương tuyên truyền kỉ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng
21-07-2023 | 09:46    (lượt xem:1136)

(TUAG)- Thực hiện Kế hoạch số 80-KH/TU, ngày 10/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức các ngày lễ kỷ niệm, sự kiện quan trọng của Tỉnh giai đoạn 2022 - 2025; Kế hoạch số 475/KH-UBND, ngày 09/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2023) và chuỗi các hoạt động Tuần Văn hóa - Du lịch chào mừng Lễ kỷ niệm.
Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
30-06-2023 | 16:04    (lượt xem:803)

(TUAG)- Thực hiện Công văn số 5756-CV/BTGTW, ngày 29/6/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội XV, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đăng tải Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang.
Hướng dẫn thực hiện Quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng
06-06-2023 | 09:10    (lượt xem:1629)

(TUAG)- Thực hiện Hướng dẫn số 105-HD/BTGTW, ngày 29/5/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện Quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng; ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 2009-CV/VPTU, ngày 09/5/2023 về việc triển khai thực hiện Quy định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đơn vị. 
Tài liệu phục vụ tuyên truyền về Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
06-06-2023 | 08:58    (lượt xem:1437)

(TUAG)- Thực hiện Công văn số 5563-CV/BTGTW, ngày 02/6/2023, của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đăng tải Tài liệu phục vụ tuyên truyền về Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang.
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân
23-02-2023 | 15:30    (lượt xem:2669)

(TUAG)- Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (17/3/1913 - 17/3/2023), người cộng sản kiên trung, mẫu mực, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. TGAG xin đăng nội dung đề cương và khẩu hiệu tuyên truyền.
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
36365421