Truy cập hiện tại

Đang có 228 khách và không thành viên đang online

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân
23-02-2023 | 15:30    (lượt xem:876)

(TUAG)- Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (17/3/1913 - 17/3/2023), người cộng sản kiên trung, mẫu mực, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. TGAG xin đăng nội dung đề cương và khẩu hiệu tuyên truyền.
Đề cương kỷ niệm 60 năm ngày Chiến thắng Ấp Bắc
17-11-2022 | 03:59    (lượt xem:869)

(TUAG)- Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương kỷ niệm 60 năm ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01//2023). Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.
Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc (1952 - 2022)
13-10-2022 | 07:45    (lượt xem:769)

(TUAG)- Năm 1952, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta ở Tây Bắc với sự phối hợp của các chiến trường, địa phương cả nước đã giành thắng lợi to lớn trong Chiến dịch Tây Bắc. Chiến thắng này là sự kiện lịch sử quan trọng, có ý nghĩa lịch sử mang tầm chiến lược, đánh dấu bước phát triển mới, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tiến lên giành thắng lợi quyết định.
Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không"
12-10-2022 | 14:34    (lượt xem:976)

(TUAG)- Ngày 07/10/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 71-HD/BTGTW tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2022). TGAG trân trọng đăng Đề cương tuyên truyền sự kiện trên nhằm giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang Thủ đô về chiến thắng lịch sử, có ý nghĩa thời đại này.
Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
13-07-2022 | 08:37    (lượt xem:1186)

(TUAG)- Kỳ họp 3 Quốc hội khoá XV khai mạc ngày 23/5 và bế mạc ngày 16/6/2022. Sau 19 ngày làm việc sôi nổi, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)
06-07-2022 | 09:46    (lượt xem:1985)

(TUAG)- Thực hiện Hướng dẫn số 63-HD/BTGTW, ngày 21/6/2022 tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang xin gởi đến các đồng chí Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/194727/7/2022):
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (07/8/1912 - 07/8/2022)
29-06-2022 | 15:02    (lượt xem:1750)

(TUAG)- Ngày 28/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang ban hành Công văn số 894-CV/BTGTU về việc tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (07/8/1912 - 07/8/2022). TGAG xin đăng Đề cương tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
31429433