Truy cập hiện tại

Đang có 166 khách và không thành viên đang online

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (07/8/1912 - 07/8/2022)
29-06-2022 | 15:02    (lượt xem:251)

(TUAG)- Ngày 28/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang ban hành Công văn số 894-CV/BTGTU về việc tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (07/8/1912 - 07/8/2022). TGAG xin đăng Đề cương tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.
Kế hoạch Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022
31-05-2022 | 13:43    (lượt xem:642)

(TUAG)- Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022. TUAG xin đăng toàn văn Kế hoạch số 150-KH/BTGTW, ngày 26/5/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022.
Tài liệu tuyên truyền bảo vệ môi trường
25-04-2022 | 08:10    (lượt xem:582)

(TUAG)- Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, phát hành Tài liệu tuyên truyền, quán triệt và triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn bản.
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng
25-04-2022 | 08:00    (lượt xem:552)

(TUAG)- Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (11/6/1912-11/6/2022). Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.
Tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu
20-04-2022 | 15:57    (lượt xem:544)

(TUAG)- Ban Tuyên giáo Trung ban hành Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (5/5/1902 - 05/5/2022). Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn bản.
Thể lệ Giải Búa liềm vàng tỉnh An Giang lần thứ II - năm 2022
19-04-2022 | 09:33    (lượt xem:541)

(TUAG)- Giải Búa liềm vàng tỉnh An Giang lần thứ II - năm 2022, là giải thưởng do Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang phát động, trao tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ… được đăng, phát trên các loại hình báo chí, truyền thông.
Chuyên đề "Cuộc chiến Nga - Ukraine..."
15-03-2022 | 13:38    (lượt xem:1413)

(TUAG)- Nhằm kịp thời cung cấp thông tin chính thống về tình hình liên quan đến vấn đề Nga - Ukraine và những quan điểm, chủ trương, thái độ ứng xử của Đảng, Nhà nước ta đối với vụ việc. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổng hợp và biên soạn tài liệu chuyên đề: “Cuộc chiến Nga - Ukraine và thái độ của Việt Nam” gửi đến các địa phương, đơn vị.
Đề cương tuyên truyền Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư
08-03-2022 | 07:26    (lượt xem:926)

(TUAG)- Ngày 11/02/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành “Đề cương tuyên truyền Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang giới thiệu toàn văn Đề cương này.
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu (1912 - 2022)
19-02-2022 | 08:41    (lượt xem:1467)

(TUAG)- Thực hiện Hướng dẫn số 43-HD/BTGTW, ngày 16/02/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Cách mạng Việt Nam (1912-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xin đăng Đề cương và khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chuyên đề năm 2022)
30-01-2022 | 12:52    (lượt xem:6687)

(TUAG)- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Kế hoạch số 20-KH/TU, ngày 04/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, căn cứ chuyên đề
Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
24-11-2021 | 20:31    (lượt xem:1071)

(TUAG)- Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV diễn ra trong 16 ngày, kỳ họp chia thành hai đợt, kết hợp họp trực tuyến và tập trung. Đây là kỳ họp diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 ở nước ta cơ bản được kiểm soát, các địa phương đang từng bước triển khai thích ứng an toàn, linh hoạt, có hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19, tập trung khôi phục phát triển kinh tế - xã hội, tạo xung
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
26110978