Truy cập hiện tại

Đang có 67 khách và không thành viên đang online

Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú
09-04-2024 | 08:06    (lượt xem:1073)

(TUAG)- Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904 - 01/5/2024). Cổng TTĐT Đảng bộ tỉnh An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn Đề cương tuyên truyền.
Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024)
09-04-2024 | 07:52    (lượt xem:914)

(TUAG)- Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024). Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang trân trọng giới thiệu Tài liệu tuyên truyền về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Đào Duy Tùng.
Đề cương tuyên truyền về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Phan Văn Khỏe
20-03-2024 | 15:01    (lượt xem:996)

(TUAG)- Ngày 11/3/2024, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Công văn số 7925-CV/BTGTW về việc gởi Đề cương tuyên truyền về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Phan Văn Khỏe nhân kỷ niệm 78 năm Ngày hy sinh của đồng chí Phan Văn Khỏe (1901 - 07/3/2024), Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang trân trọng giới thiệu Tài liệu tuyên truyền về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Phan Văn Khỏe.
Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (01/01/1914 - 01/01/2024)
20-12-2023 | 07:50    (lượt xem:1496)

(TUAG)- Ngày 08/12/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 125-HD/BTGTW về việc tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (01/01/1914 - 01/01/2024), Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang trân trọng giới thiệu Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.
Đề cương tuyên truyền Đại hội MTTQVN các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTQVN lần thứ X
08-12-2023 | 13:12    (lượt xem:756)

(TUAG)- Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. Cổng TTĐT Đảng bộ tỉnh An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.
Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê
28-10-2023 | 15:37    (lượt xem:616)

(TUAG)- Ngày 24/10/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Công văn số 6929-CV/BTGTW về việc tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê (29/10/1923 - 29/10/2023), Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang trân trọng giới thiệu Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê.
Đề cương tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028
09-10-2023 | 16:03    (lượt xem:835)

(TUAG)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đăng tải Đề cương tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang. Đề nghị các đồng chí sớm khai thác đề cương, chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện (13/10/1903-13/10/2023)
06-10-2023 | 16:56    (lượt xem:643)

(TUAG)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đăng tải Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh  đồng chí Lương Khánh Thiện (13/10/1903-13/10/2023) trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang. Đề nghị các đồng chí sớm khai thác đề cương, chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Đề cương tuyên truyền Đại hội Công đoàn tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
11-09-2023 | 14:21    (lượt xem:996)

Trải qua 46 năm (kể từ Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 1977 - 1980), Công đoàn tỉnh An Giang đã tổ chức thành công 10 kỳ Đại hội Công đoàn tỉnh; hiện đang tích cực công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37802058