Truy cập hiện tại

Đang có 31 khách và không thành viên đang online

Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
24-11-2021 | 20:31    (lượt xem:573)

(TUAG)- Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV diễn ra trong 16 ngày, kỳ họp chia thành hai đợt, kết hợp họp trực tuyến và tập trung. Đây là kỳ họp diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 ở nước ta cơ bản được kiểm soát, các địa phương đang từng bước triển khai thích ứng an toàn, linh hoạt, có hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19, tập trung khôi phục phát triển kinh tế - xã hội, tạo xung
Thể lệ Giải báo chí về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) tỉnh An Giang lần thứ I - năm 2021
28-05-2021 | 10:29    (lượt xem:781)

(TUAG)- Thực hiện Kế hoạch số 12-KH/TU, ngày 13/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh An Giang lần thứ I - năm 2021. Căn cứ Quyết định số 847-QĐ/TU, ngày 13/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ An Giang về việc thành lập Ban Tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh An Giang lần thứ I-năm 2021 (gọi tắt là Ban Tổ chức Giải).

Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021)
27-05-2021 | 09:49    (lượt xem:1856)

(TUAG)- Nhằm thiết thực kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021), kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2021), Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.
Phát động giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII
25-05-2021 | 07:52    (lượt xem:550)

(TUAG)- Thực hiện Công văn số 561-CV/BTGTW, ngày 19/5/2021 về việc thông báo phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đăng tải Thông báo về giải thưởng trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang.
Hưởng ứng Cuộc thi "Sáng kiến vì Cộng đồng" lần thứ IV
26-04-2021 | 14:54    (lượt xem:1242)

Chương trình "Sáng kiến vì cộng đồng" là chương trình thường kỳ hai năm một lần với mục tiêu tìm ra những sáng kiến, ý tưởng, những dự án sáng tạo (sau đây gọi chung là dự án), nhằm góp phần giải quyết các vấn đề cộng đồng, xã hội. Chương trình sẽ góp phần thúc đẩy và phát huy vai trò, đóng góp của quần chúng nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ tham gia các hoạt
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
23301978