Truy cập hiện tại

Đang có 112 khách và không thành viên đang online

Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
27-10-2020 | 09:25    (lượt xem:4860)

(TUAG)- Ngày 23/10/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang ban hành Kế hoạch số 01-KH/TU về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cổng TTĐT Đảng bộ tỉnh đăng toàn văn kế hoạch.
Công văn về kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 gắn với các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Mậu Tuất 2018
18-12-2017 | 13:22    (lượt xem:5124)

(TGAG)- Ngày 12-12-2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang phát hành Công văn số 421-CV-CV/TU về việc kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 gắn với các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Mậu Tuất 2018. Tuyên giáo An Giang xin đăng nội dung công văn:
Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
08-12-2017 | 16:33    (lượt xem:3832)

(TGAG)- Ngày 28-11-2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 37-KH/TU về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Tuyên giáo An Giang xin đăng nội dung kế hoạch.
Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW
08-08-2017 | 08:12    (lượt xem:4453)

(TGAG)- Ngày 20-7-2017, Tỉnh ủy An Giang ban hành Chương trình hành động số 15-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW, ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung.
An Giang: Cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công bảo đảm nền tài chính an toàn, bền vững
26-07-2017 | 14:35    (lượt xem:2861)

(TGAG)- Ngày 20/7/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình hành động số 15-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW, ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
34210279