Gio to Hung Vuong
An Giang 24 giờ
Thời sự tổng hợp
Quốc hội sẽ chất vấn theo thể thức "hỏi nhanh, đáp gọn”
17-04-2018 | 13:52

Dự kiến, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra trong 19 ngày - thời gian ngắn nhất trong nhiều kỳ họp gần đây. Quốc hội sẽ khai mạc ngày 21/5, bế mạc ngày 14/6. Đặc biệt, phiên chất vấn sẽ được tiến hành theo thể thức "hỏi nhanh, đáp gọn".
Tuyên truyền
Cà phê doanh nhân tiếp tục là nơi giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp
20-04-2018 | 09:51

(TGAG)- Sau nhiều năm sinh hoạt, mô hình Cà phê doanh nhân do UBND tỉnh An Giang thành lập đã trở thành địa chỉ ghi nhận và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp An Giang hoạt động thuận lợi và hiệu quả. Năm 2018, mô hình "cà phê doanh nhân" tiếp tục là nơi để các doanh nghiệp hiến kế cho tỉnh phát triển, tạo điều kiện thu hút đầu tư.
Dư luận Xã hội
Vụ Thu Đông năm 2018, huyện Phú Tân xả lũ không sản xuất ở 9 tiểu vùng
20-04-2018 | 09:36

(TGAG)- Nhằm tăng cường các biện pháp quản lý trong sản xuất lúa, nếp, phòng chống có hiệu quả các đối tượng sâu hại, cải tạo đất, duy trì nguồn lợi thủy sản, đặc biệt là sắp xếp lại lịch thời vụ, điều tiết nước trong vùng dự án Bắc Vàm Nao. Ban thường vụ Huyện ủy Phú Tân vừa thống nhất sẽ xả lũ không sản xuất ở 9 tiểu vùng, Vụ Thu Đông năm 2018.
Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng
Quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh
20-04-2018 | 14:52

(TGAG)- Ngày 9/2/2018, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 23-CT/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Chỉ thị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, đòi hỏi cấp ủy các cấp cần quan tâm thực hiện có chất lượng, hiệu quả trong thời gian tới.
Số lượt xem : 5368368