Truy cập hiện tại

Đang có 124 khách và không thành viên đang online

Các bước tiến hành trong một cuộc điều tra xã hội học về dư luận xã hội
30-12-2014 | 13:31    (lượt xem:21239)

(TGAG)- Dư luận xã hội là nguồn thông tin phản hồi có vai trò rất quan trọng đối với quá trình ra quyết định của các cơ quan lãnh đạo, quản lý xã hội. Để có được những quyết định đúng đắn, các cơ quan lãnh đạo, quản lý cần nắm chắc được tâm trạng, suy nghĩ, nhu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, đối tượng mà các quyết định nhằm vào.

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
19053661