Truy cập hiện tại

Đang có 140 khách và không thành viên đang online

Sinh hoạt tư tưởng

Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin!
18-01-2020 | 13:31    (lượt xem:56)

(TGAG)- Năm 2019,  các cấp chính quyền đã tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản l‎ý gắn với đổi mới công tác dân vận của chính quyền, tạo đồng thuận xã hội trong thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, nâng cao đời sống Nhân dân. Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ngày càng đi vào thực chất; xây dựng nông thôn mới vượt mục tiêu
Bệnh mùa bỏ phiếu
17-12-2019 | 15:13    (lượt xem:199)

(TG)- Từ “bệnh” ở đây được hiểu theo nghĩa là “thói xấu”. Vấn đề ở chỗ những cách hành xử được coi là “bệnh” này lại phát tác mạnh vào khoảng thời gian trước mỗi kỳ bình bầu thi đua cuối năm, bỏ phiếu quy hoạch, tín nhiệm... Lạ ở chỗ, cứ ủ bệnh rồi bùng phát vào thời điểm trước bỏ phiếu, nhưng sau đó, lại nhẹ nhàng biến mất triệu chứng ngay sau khi phiếu được kiểm xong không lâu. Tuy không phải là phổ biến, nhưng bệnh này, bệnh khác đã xuất hiện ở không ít địa phương, cơ sở, cơ quan, đơn vị.
Quyết tâm lớn, đồng thuận cao trong đấu tranh chống tham nhũng!
15-12-2019 | 16:28    (lượt xem:169)

(TGAG)- Tham nhũng là hiện tượng xã hội phổ biến, tồn tại ở hầu hết các quốc gia. Nó làm tổn hại rất lớn các nguồn lực của đất nước; làm sai lệch công lý, công bằng xã hội… Bác Hồ khẳng định: “Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là kẻ thù của nhân
Kiểm soát quyền lực
15-12-2019 | 16:25    (lượt xem:146)

(TGAG)- Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân”. Quyền lực thuộc về Nhân dân và Nhân dân phải là chủ thể kiểm soát quyền lực. Nhân dân trực tiếp làm, trực tiếp thực hiện quyền của mình; có trường hợp Nhân dân giao hay ủy quyền cho một tổ chức hay một nhóm người, thậm chí cho một người thực hiện. Và khi đã
Trong Đảng ai cũng phải hiểu và làm theo!
23-11-2019 | 07:53    (lượt xem:485)

(TGAG)- Đảng ta đã xác định: Đổi mới, “trước hết là đổi mới tư duy”. Đổi mới tư duy “không phải xa rời những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin” mà “phải nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, kế thừa di sản quý báu về tư tưởng và lý luận cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh...”.
Đánh giá và sử dụng cán bộ
18-11-2019 | 09:23    (lượt xem:259)

(TGAG)- Đánh giá đúng cán bộ là khâu tiền đề để quyết định bố trí, sử dụng cán bộ,làm cơ sở cho việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn, bố trí để phát huy được tiềm năng đội ngũ cán bộ, để bản thân cán bộ có phương hướng đúng trong phấn đấu, rèn luyện; là cơ sở để thực hiện đúng chính sách cán bộ, biểu dương, tôn vinh những cán bộ hoàn thành xuất sắc trách
“Khiêm tốn mà nói” thì... không khiêm tốn tí nào!
25-10-2019 | 08:15    (lượt xem:261)

(TG)- Theo cách hiểu thông thường, một cá nhân được coi là người khiêm tốn khi tập thể hoặc những người xung quanh nhận định - xác nhận đức tính đó (đánh giá khách quan), còn khi cá nhân đó luôn tự nhận và cho mình là người khiêm tốn theo kiểu “tôi là người khiêm tốn” hay “khiêm tốn mà nói…” thì dường như anh ta… không khiêm tốn tí nào!
Đẩy mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng!
22-10-2019 | 08:46    (lượt xem:249)

(TUAG)- Trong tác phẩm “Một bước tiến hai bước lùi”, Lênin chỉ rõ “chủ nghĩa quan liêu” chính là "chủ nghĩa địa vị". Những người theo chủ nghĩa này luôn: "… đem lợi ích của sự nghiệp phục tùng lợi ích của tư tưởng danh vị, tức là hết sức chú trọng đến địa vị mà không đếm xỉa đến công tác…". Người đánh giá: “Toàn bộ công việc của tất cả các cơ quan của chúng ta bị khốn
Phát huy dân chủ rộng rãi!
04-10-2019 | 13:42    (lượt xem:324)

(TGAG)- Lê-nin cho rằng trong cuộc đấu tranh giành chính quyền, quần chúng nhân dân “… không thể giành được thắng lợi bằng cách nào tốt hơn là thông qua chế độ dân chủ, nghĩa là bằng cách thực hiện chế độ dân chủ triệt để và đem những yêu sách dân chủ được đề ra một cách kiên quyết nhất mà gắn liền với từng giai đoạn đấu tranh của họ”. Ở nước ta, Cách mạng
Đấu tranh, ngăn chặn, triệt phá tin giả, thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội
23-09-2019 | 09:32    (lượt xem:966)

(TGAG)- Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, chỉ riêng mạng xã hội Facebook, hiện có khoảng 65 triệu người Việt Nam sử dụng. Thời lượng sử dụng Internet và mạng xã hội của người Việt trung bình khoảng 07 giờ/ngày. Người sử dụng Internet bằng điện thoại tại Việt Nam dành thời gian vào mạng xã hội nhiều nhất (94%),sau đó là nhắn tin (91%) và tìm kiếm thông tin (87%).
Xây dựng Đảng từ gốc
12-09-2019 | 10:19    (lượt xem:316)

(TGAG)- Từ Đại hội XI của Đảng trở về trước, công tác xây dựng Đảng bao gồm ba nội dung: Chính trị, tư tưởng và tổ chức. Xây dựng Đảng về đạo đức được hiểu nằm trong xây dựng Đảng về tư tưởng. Cách hiểu như vậy được nhìn nhận là chưa đầy đủ, vì xây dựng Đảng về đạo đức nằm trong công tác tư tưởng mới chỉ là ý thức đạo đức. Đạo đức còn bao gồm hành vi đạo
Ra sức củng cố chính quyền của Nhân dân!
20-08-2019 | 15:31    (lượt xem:384)

(TGAG)- Nắm vững và vận dụng sáng tạo l‎ý luận “Nhà nước và cách mạng”, ngay trong Chính cương thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng (1930) Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định đúng đắn nhiệm vụ: “Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến… Dựng ra chính phủ công nông binh”.
Kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội!
04-08-2019 | 08:44    (lượt xem:344)

(TGAG)- Đảng ta khẳng định: “Đi lên chủ nghĩa xã hội là con đường tất yếu của nước ta, là sự lựa chọn sáng suốt của Bác Hồ, của Đảng ta… Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu xã hội chủ nghĩa mà là làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả bằng những quan niệm đúng đắn về chủ nghĩa xã hội, những hình thức, bước đi và biện pháp thích hợp”. Đây là một trong những nguyên tắc chỉ đạo toàn bộ quá trình đổi mới!
Tăng cường bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng!
31-07-2019 | 08:45    (lượt xem:306)

(TGAG)- Vua Lê Thánh Tông, bậc “hùng tài đại lược” trị vì đất nước đạt tới đỉnh cao cường thịnh, để lại dấu ấn sâu đậm cho muôn đời đã khẳng định: Nếu có cái gì đó làm cho triều đình đổ vỡ, làm cho muôn dân bại hoại, thì đó chính là nạn quan tham lại nhũng. “ Hồng Đức hình luật” định rõ: Quan lại tham nhũng 50 quan tiền bị xử tử. Kế thừa người xưa, ngày 26-1-1946, Chủ
Tháng bảy tri ân - đền ơn đáp nghĩa!
26-07-2019 | 15:48    (lượt xem:435)

(TGAG)- Tháng 7, cả nước hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ với lòng biết ơn sâu sắc lớp lớp cha anh đã hy sinh xương máu để đất nước có được sắc xanh hòa bình hôm nay. Hơn ai hết, những công dân đất Việt hôm nay cần phải biết trân quý giá trị của hòa bình, độc lập dân tộc được đánh đổi bởi máu xương bao thế hệ cha ông qua những cuộc trường chinh giữ nước. Với
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Số lần xem các bài viết
13122602