Truy cập hiện tại

Đang có 67 khách và không thành viên đang online

Lấy ý kiến dự thảo Văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh

Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
09-07-2020 | 07:48    (lượt xem:522)

(TUAG)- Thực hiện Thông báo kết luận số 291-TB/TU, ngày 25/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thảo luận và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, văn kiện trình Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh, Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh đăng tải toàn văn Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 để xin ý kiến nhân dân trong tỉnh.
Tiến tới đại hội đảng
Số lần xem các bài viết
16041461