Truy cập hiện tại

Đang có 231 khách và không thành viên đang online

Đại hội XI Đảng bộ tỉnh

Tài liệu học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI
27-10-2020 | 09:57    (lượt xem:12505)

(TUAG)- Ngày 23/10/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang ban hành Kế hoạch số 01-KH/TU về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cổng TTĐT Đảng bộ tỉnh đăng các tài liệu học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.
Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
24-09-2020 | 13:05    (lượt xem:2104)

(TUAG)- Trên cơ sở các chủ trương, nghị quyết của Trung ương Đảng và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020), Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban soạn thảo và xúc tiến việc nghiên cứu, xây dựng Đề án “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống
Đồng chí Võ Văn Thưởng dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang
24-09-2020 | 08:44    (lượt xem:2584)

(TUAG)- Sáng ngày 24/9/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc tại Hội trường tỉnh. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.
Những công trình, phần việc ý nghĩa chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI
19-08-2020 | 07:40    (lượt xem:2355)

(TUAG)- Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn với chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử, chính trị trọng đại trong năm 2020. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 117-KH/TU, ngày 14/7/2020 thực hiện công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.
Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
09-07-2020 | 07:48    (lượt xem:3641)

(TUAG)- Thực hiện Thông báo kết luận số 291-TB/TU, ngày 25/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thảo luận và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, văn kiện trình Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh, Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh đăng tải toàn văn Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 để xin ý kiến nhân dân trong tỉnh.
Tiến tới đại hội đảng
Số lần xem các bài viết
38247878