Truy cập hiện tại

Đang có 154 khách và không thành viên đang online

Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển
07-08-2021 | 09:37    (lượt xem:2567)

(TUAG)- Thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTGTW, ngày 29/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị quan tâm tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Hướng dẫn học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng...
06-08-2021 | 10:24    (lượt xem:6645)

(TUAG)- Ngày 06/8/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 22-HD/BTGTU về hướng dẫn học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Cổng TTĐT Đảng bộ tỉnh xin đăng toàn văn hướng dẫn.
Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo
02-08-2021 | 14:32    (lượt xem:3073)

(TUAG)- Thực hiện Hướng dẫn số 14-HD/BTGTW, ngày 19/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn tuyên truyền với những nội dung cụ thể sau:
Hướng dẫn tuyên truyền việc thực hiện không săn, bắt, mua, bán,...
27-07-2021 | 14:10    (lượt xem:3058)

(TUAG)- Ngày 27/7/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 19-HD/BTGTU về hướng dẫn tuyên truyền việc thực hiện không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm. TGAG xin đăng toàn văn.
Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021
08-02-2021 | 16:06    (lượt xem:2087)

(TUAG)- Thực hiện Hướng dẫn số 171-HD/BTGTW, ngày 29/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền cụ thể như sau:
Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
27-01-2021 | 08:22    (lượt xem:2420)

(TUAG)- Ngày 26/01/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 06-HD/BTGTU về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. TUAG giới thiệu toàn văn hướng dẫn.
Hướng dẫn việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
24-09-2020 | 13:12    (lượt xem:2361)

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37799887