Truy cập hiện tại

Đang có 129 khách và không thành viên đang online

Văn hóa - Văn nghệ - Thể thao - Du lịch

Kết quả 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TU về quản lý và tổ chức lễ hội
19-03-2019 | 13:35    (lượt xem:154)

(TGAG)- An Giang là tỉnh đa dân tộc, đa tôn giáo. Chính sự đa dạng ấy tạo nên nét sinh động, đa dạng nhiều màu sắc của đời sống lễ hội. Toàn tỉnh có trên 160 lễ hội truyền thống với nhiều loại hình phong phú như: lễ hội văn hóa dân gian, lễ hội các dân tộc, lễ hội tôn giáo, lễ hội lịch sử cách mạng, lễ hội văn hóa du lịch… Sinh hoạt văn hoá cộng đồng, lễ hội của tỉnh chính là một
Văn hóa phản biện
08-02-2019 | 07:51    (lượt xem:265)

(TGAG)- Theo Từ điển tiếng Việt, từ “phản” trong “phản biện” có nghĩa là ngược lại, ngược trở lại, xét lại; “biện” là phân tích, lý giải. “Phản biện” được hiểu là đặt lại, xét lại một sự việc, một vấn đề trên cơ sở lập luận, phân tích một cách khách quan khoa học có sức thuyết phục, nhằm phát hiện hoặc đưa các chính kiến trở về đúng giá trị của nó. Ban đầu khái niệm “phản biện”
Những ngày trải nghiệm trong môi trường quân đội
16-01-2019 | 13:57    (lượt xem:275)

(TGAG)- Sau 3 ngày trải nghiệm lớp “Em học làm chiến sỹ hải quân” tại Lữ đoàn 962  của Hội đồng đội Quận Thốt Nốt, 100 “chiến sỹ nhí” được trải nghiệm cuộc sống quân ngũ đội là khoảng thời gian ý nghĩa, giúp mỗi em học sinh có thêm những kỹ năng bổ ích để học tập và trưởng thành hơn...
Xây dựng đời sống văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số
18-12-2018 | 13:25    (lượt xem:299)

(TGAG)- An Giang hiện có hơn 114.400 đồng bào dân tộc thiểu số Chăm, Hoa, Khmer, chiếm 5,17% dân số. Thời gian qua, tỉnh quan tâm xây dựng đời sống văn hóa gắn liền với bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần giữ gìn, phát huy và xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Chợ Mới sôi nổi các hoạt động văn hóa, tuyên truyền cổ động
27-11-2018 | 14:45    (lượt xem:419)

(TGAG)- Năm 2018 các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động của ngành Văn hóa-Thể thao huyện Chợ Mới tiếp tục diễn ra sôi động. Nhất là tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; tuyên truyền các ngày lễ lớn của dân tộc bằng nhiều loại hình phong phú như: trực quan sân khấu hóa, các hoạt động hội thi, hội diễn. Nhiều năm qua, Chợ Mới tham dự hội
Để di chỉ văn hóa Óc Eo trở thành di sản văn hóa thế giới
21-11-2018 | 16:21    (lượt xem:352)

(TGAG)- Từ năm 1944, L. Malleret, cựu Giám đốc Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp tiến hành khảo sát khu vực chân núi Ba Thê (nay thuộc thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, An Giang), đã phát hiện ra nhiều hiện vật thuộc vương quốc Phù Nam.
Mùa cá đồng tại chợ biên giới Vĩnh Xương
05-11-2018 | 15:40    (lượt xem:549)

(TGAG)- Mùa nước nổi ở xã đầu nguồn biên giới Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu là mùa sôi động nhất trong năm, mùa của cá nước chim trời cùng những sinh hoạt sông nước của người dân. Về thăm nơi đây, vào những ngày mùa nước nổi là dịp để cảm nhận vẻ đẹp, chứng kiến sự hào phóng mà thiên nhiên ban tặng cho xứ biên giới đầu nguồn.
An Giang xây dựng đời sống văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số
29-10-2018 | 14:03    (lượt xem:488)

(TGAG)- An Giang là tỉnh miền Tây Nam Bộ, đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh chủ yếu là người Khmer, Chăm và Hoa với tổng số 114.400 người, chiếm 5,17% dân số. Việc xây dựng đời sống văn hóa gắn liền với bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sắc thái văn hóa đa dạng, phong phú cho vùng đất, con người An Giang.
Vận dụng văn hóa hòa bình và khoan dung của Hồ Chí Minh trong hội nhập quốc tế về văn hóa
08-10-2018 | 12:32    (lượt xem:360)

(TGAG)- Hồ Chí Minh không chỉ là tấm gương sáng về trí tuệ, tư tưởng, về đạo đức và lối sống, mà còn có những đóng góp vào việc tạo nên một nền văn hóa Việt Nam hiện đại. Nghiên cứu những giá trị tư tưởng của Hồ Chí Minh, trong đó có giá trị về văn hóa hòa bình, văn hóa khoan dung cho thấy tầm nhìn xa, trông rộng của Người đối với việc thiết lập một tương lai lâu dài trong quan hệ đối ngoại và hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. Những tư tưởng về văn hóa, đặc biệt là văn hóa hòa bình,
Tìm giải pháp phát triển tiềm năng, thế mạnh ngành du lịch Tân Châu
10-09-2018 | 08:03    (lượt xem:419)

(TGAG)- Tân Châu là một thị xã trẻ, được công nhận vào năm 2009, có đường biên giới tiếp giáp với Campuchia; là vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử văn hóa và cách mạng; có tiềm năng về du lịch sinh thái và du lịch văn hóa lịch sử như: dệt gấm, dệt chiếu, chùa Cao Đài, Cồn bãi, sông nước, Chùa Giồng Thành… Tân Châu còn có nhiều mô hình phát triển kinh tế trang trại
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác văn hóa ở cơ sở
07-09-2018 | 07:42    (lượt xem:481)

(TGAG)- Những năm qua, công tác xây dựng, phát triển văn hóa ở cơ sở đạt nhiều kết quả khả quan, góp phần tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là từ khi triển khai thực hiện Chương trình hành động số 33-Ctr/TU ngày 21/5/2015 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 9, (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.
Đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
25-06-2018 | 14:11    (lượt xem:659)

(TGAG)- Những năm qua, An Giang cùng với cả nước tích cực hưởng ứng Giải thưởng toàn quốc Sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cuộc thi cấp tỉnh hằng năm đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên, lực lượng văn nghệ sĩ, phóng viên, nhà báo.
Đề cương Văn hóa Việt Nam năm 1943 -“Cương lĩnh văn hóa” đầu tiên của Đảng
15-03-2018 | 09:13    (lượt xem:1130)

(TGAG)- Trong đời sống của một xã hội, bên cạnh kinh tế thì văn hóa và chính trị đóng một vai trò hết sức quan trọng. Trong suốt chiều dài lịch sử, không khó để nhận ra rằng những tư tưởng và hoạt động văn hóa luôn song hành cùng mọi biến thiên của xã hội. Văn hóa đi trước để dọn đường, đi cùng để tập hợp để hiệu triệu và đi sau để hoàn tất các cuộc cách mạng xã hội.
Hấp dẫn, độc đáo du lịch "Đệ nhất cù lao Giêng"
12-03-2018 | 15:00    (lượt xem:1035)

(TGAG)- UBND huyện Chợ Mới vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển du lịch (DL) 3 xã Cù lao Giêng (CLG) huyện Chợ Mới giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Tiền đề để khai thác tốt tiềm năng lợi thế, phát triển DL tâm linh, sinh thái cộng đồng, ẩm thực và mua sắm đặc sản, trải nghiệm “thế giới sông nước”, tạo sản phẩm DL đặc thù, định hình thương hiệu, điểm đến hấp dẫn trong khu vực ĐBCSL.
Văn học nghệ thuật An Giang sau chặng đường 10 năm phát triển
11-03-2018 | 15:00    (lượt xem:992)

(TGAG)- Ngày 16/6/2008, Bộ Chính trị (khóa X) ban hành Nghị quyết 23-NQ/TW về: “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới”(gọi tắt là Nghị quyết 23). Thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy An Giang ban hành Chương trình hành động số 20-CTr/TU về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới” (gọi tắt là Chương trình hành động 20). 
Số lần xem các bài viết
9464541