Truy cập hiện tại

Đang có 268 khách và không thành viên đang online

Công tác tuyên truyền

-Định hướng tuyên truyền

-Đề cương tuyên truyền

-Tư liệu báo cáo viên

-Tài liệu nghiệp vụ báo cáo viên

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về công tác tuyên truyền miệng
25-09-2017 | 09:13    (lượt xem:12302)

(TGAG)- Nhận thức rõ ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên (BCV, TTV) trong tình hình mới, trên cơ sở quán triệt Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện. Đồng thời, yêu
Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin đến cơ sở
11-08-2017 | 10:02    (lượt xem:14171)

(TGAG)- Ngày nay, thông tin đã trở thành tài sản và sức mạnh của mỗi quốc gia, là yếu tố quyết định sự tiến bộ xã hội. Thông tin trở thành nhu cầu cơ bản không thể thiếu của mọi người, mọi tổ chức; là một nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội.
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
23252614