Nhận diện chiến lược châu Á của Tổng thống Mỹ Donald Trump
31-12-2017 | 22:32    (lượt xem:281)

(TGAG)- Tạp chí American Interest mới đây đăng tải bài phân tích về chính sách châu Á của Tổng thống Mỹ Donald Trump của ông Dniel Blumenthal, Giám đốc Nghiên cứu châu Á thuộc Viện Doanh nghiệp Mỹ (AEI); trong đó có một số điểm đáng quan tâm như sau:
Một số nét về tình hình kinh tế thế giới năm 2017 và triển vọng năm 2018
22-12-2017 | 21:03    (lượt xem:465)

(TGAG)- Kinh tế thế giới tăng trưởng tích cực trong năm 2017: Theo Báo cáo "Tình hình và những triển vọng của nền kinh tế thế giới năm 2018" công bố ngày 11/12/2017 của Liên Hợp quốc, kinh tế thế giới dự kiến tăng trưởng 3% trong năm 2017, là mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2011 và mức tăng trưởng này sẽ tiếp tục được duy trì trong các năm 2018 và
Một số kết quả chủ yếu của Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX
24-11-2017 | 14:05    (lượt xem:453)

(TGAG)- Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX (Đại hội XIX) tổ chức từ ngày 18 - 24/10/2017 tại Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), với chủ đề “Không quên nguyện ước ban đầu, khắc ghi sứ mệnh, giương cao ngọn cờ vĩ đại Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, quyết tâm xây dựng toàn diện xã hội khá giả, giành lấy thắng lợi vĩ đại Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới, phấn đấu không ngừng thực hiện giấc mơ Trung Quốc phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa”.
Việt Nam nâng cao chất lượng dân số để phát triển
15-10-2017 | 20:36    (lượt xem:533)

(TGAG)- Sau hơn 40 năm thống nhất đất nước, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân có những thành tựu đáng khích lệ. Tuy nhiên, có một thực tế trong công tác dân số là quy mô và tốc độ dân số tăng quá nhanh, ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Năm 1993, Ban
Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Tổng Bí thư
14-10-2017 | 21:03    (lượt xem:457)

(TGAG)- Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, sáng 11-10-2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thống nhất cao thông qua các nghị quyết, kết luận của Trung ương.
Tầm nhìn và vị thế mới của Việt Nam trong năm APEC 2017
27-08-2017 | 21:59    (lượt xem:343)

(TGAG)- Việt Nam lần thứ hai tổ chức Năm APEC vào thời điểm tình hình thế giới và khu vực nổi lên nhiều diễn biến phức tạp. Đúng vào lúc APEC đang bước vào giai đoạn nước rút để đến năm 2020 hoàn thành các Mục tiêu Bô-go về tự do hóa thương mại và đầu tư, song lại nổi lên không ít lực cản đối với tiến trình toàn cầu hoá và liên kết kinh tế.
Vấn đề xây dựng ý thức xã hội mới ở nước ta hiện nay
13-08-2017 | 20:26    (lượt xem:713)

(TGAG)- Có thể hiểu ý thức xã hội mới mà chúng ta đang xây dựng là toàn bộ quan điểm, tư tưởng, tình cảm, tâm trạng... của xã hội mới mà hạt nhân là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước phản ánh lợi ích căn bản của nhân dân nhằm phục vụ công cuộc xây dựng xã hội mới.
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
19-05-2017 | 21:11    (lượt xem:547)

(TGAG)- Cụm từ “cách mạng công nghiệp” hàm chứa sự thay đổi lớn lao, không chỉ biến đổi kinh tế mà cả văn hóa, xã hội một cách toàn diện. Nhìn lại lịch sử, con người đã chứng kiến 3 cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lớn:
Việt Nam tích cực đóng góp xây dựng Cộng đồng ASEAN
30-04-2017 | 20:12    (lượt xem:497)

(TGAG)- Cộng đồng ASEAN chính thức được thành lập ngày 31/12/2015, mở ra giai đoạn phát triển mới cho ASEAN - Cộng đồng ASEAN. Sự hình thành Cộng đồng không chỉ có ý nghĩa đối với chính phủ các nước ASEAN mà còn mang lại cho người dân các nước ASEAN nhiều lợi ích thiết thực.
Kinh nghiệm tuyển chọn công chức tại một số nước
23-02-2017 | 14:34    (lượt xem:551)

(TGAG)- Ở các quốc gia có nền hành chính phát triển, công tác tuyển dụng chú trọng tìm kiếm và lựa chọn những người có kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và thái độ công tác phù hợp nhất, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu cụ thể của vị trí việc làm đã được xác định từ giai đoạn phân tích công việc. Trong quản lý nguồn nhân lực, các quốc gia này phân định tương đối rõ giữa việc làm và vị trí. Một việc làm hay một công việc bao gồm một nhóm các nhiệm vụ phải được thực thi trong một tổ chức để đạt được
Gio to Hung Vuong
Thống Kê

Đang có 48 khách online

Số lượt xem : 5360678