Truy cập hiện tại

Đang có 153 khách và không thành viên đang online

Một số kết quả chủ yếu của Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX
24-11-2017 | 14:05    (lượt xem:3704)

(TGAG)- Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX (Đại hội XIX) tổ chức từ ngày 18 - 24/10/2017 tại Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), với chủ đề “Không quên nguyện ước ban đầu, khắc ghi sứ mệnh, giương cao ngọn cờ vĩ đại Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, quyết tâm xây dựng toàn diện xã hội khá giả, giành lấy thắng lợi vĩ đại Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới, phấn đấu không ngừng thực hiện giấc mơ Trung Quốc phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa”.
Việt Nam nâng cao chất lượng dân số để phát triển
15-10-2017 | 20:36    (lượt xem:8110)

(TGAG)- Sau hơn 40 năm thống nhất đất nước, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân có những thành tựu đáng khích lệ. Tuy nhiên, có một thực tế trong công tác dân số là quy mô và tốc độ dân số tăng quá nhanh, ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Năm 1993, Ban
Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Tổng Bí thư
14-10-2017 | 21:03    (lượt xem:2700)

(TGAG)- Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, sáng 11-10-2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thống nhất cao thông qua các nghị quyết, kết luận của Trung ương.
Tầm nhìn và vị thế mới của Việt Nam trong năm APEC 2017
27-08-2017 | 21:59    (lượt xem:2584)

(TGAG)- Việt Nam lần thứ hai tổ chức Năm APEC vào thời điểm tình hình thế giới và khu vực nổi lên nhiều diễn biến phức tạp. Đúng vào lúc APEC đang bước vào giai đoạn nước rút để đến năm 2020 hoàn thành các Mục tiêu Bô-go về tự do hóa thương mại và đầu tư, song lại nổi lên không ít lực cản đối với tiến trình toàn cầu hoá và liên kết kinh tế.
Vấn đề xây dựng ý thức xã hội mới ở nước ta hiện nay
13-08-2017 | 20:26    (lượt xem:62247)

(TGAG)- Có thể hiểu ý thức xã hội mới mà chúng ta đang xây dựng là toàn bộ quan điểm, tư tưởng, tình cảm, tâm trạng... của xã hội mới mà hạt nhân là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước phản ánh lợi ích căn bản của nhân dân nhằm phục vụ công cuộc xây dựng xã hội mới.
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
19-05-2017 | 21:11    (lượt xem:4474)

(TGAG)- Cụm từ “cách mạng công nghiệp” hàm chứa sự thay đổi lớn lao, không chỉ biến đổi kinh tế mà cả văn hóa, xã hội một cách toàn diện. Nhìn lại lịch sử, con người đã chứng kiến 3 cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lớn:
Việt Nam tích cực đóng góp xây dựng Cộng đồng ASEAN
30-04-2017 | 20:12    (lượt xem:2329)

(TGAG)- Cộng đồng ASEAN chính thức được thành lập ngày 31/12/2015, mở ra giai đoạn phát triển mới cho ASEAN - Cộng đồng ASEAN. Sự hình thành Cộng đồng không chỉ có ý nghĩa đối với chính phủ các nước ASEAN mà còn mang lại cho người dân các nước ASEAN nhiều lợi ích thiết thực.
Kinh nghiệm tuyển chọn công chức tại một số nước
23-02-2017 | 14:34    (lượt xem:2550)

(TGAG)- Ở các quốc gia có nền hành chính phát triển, công tác tuyển dụng chú trọng tìm kiếm và lựa chọn những người có kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và thái độ công tác phù hợp nhất, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu cụ thể của vị trí việc làm đã được xác định từ giai đoạn phân tích công việc. Trong quản lý nguồn nhân lực, các quốc gia này phân định tương đối rõ giữa việc làm và vị trí. Một việc làm hay một công việc bao gồm một nhóm các nhiệm vụ phải được thực thi trong một tổ chức để đạt được
Việt Nam - APEC 2017 “Tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai”
17-02-2017 | 08:51    (lượt xem:3281)

(TGAG)- Năm APEC Việt Nam 2017 là một trong những trọng tâm đối ngoại của Việt Nam. Việt Nam sẽ có trách nhiệm cao hơn trong bối cảnh thế giới hiện nay đang có xu hướng tăng cường bảo hộ, chủ nghĩa dân tộc, đặt ra những thách thức lớn với quá trình liên kết tong APEC. Với chủ đề "Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”.
Giáo dục đạo đức tại Nhật Bản từ thời Minh Trị đến nay
25-01-2017 | 09:02    (lượt xem:3541)

(TGAG)- Vào cuối thời Mạc phủ (1853-1867), đất nước Nhật Bản sau một thời gian dài bế quan tỏa cảng đã thực sự thức tỉnh dưới áp lực của các nước đế quốc phương Tây. Dưới thời Mạc phủ quyền lực chính trị thuộc về giới võ sĩ và triều đình chỉ có ý nghĩa tượng trưng. Nhận thức được nguy cơ mất nước, lực lượng võ sĩ bậc thấp cùng các trí thức Tây học của Nhật Bản đã liên kết với thế lực quý tộc ủng hộ Thiên hoàng tiến hành đảo Mạc, chủ động học tập phương Tây để phát triển. Bước vào thời Minh
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38247380