Truy cập hiện tại

Đang có 65 khách và không thành viên đang online

Làm theo gương Bác Hồ

Hội Cựu chiến binh Nhơn Mỹ với Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”

(TGAG)- Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”. Trong những năm qua, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” được cán bộ, hội viên Cựu chiến binh xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới tham gia sôi nổi. Với các mục tiêu, như tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền; Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần hội viên. Theo đó, hội viên luôn thực hiện tốt và nêu cao tinh thần trách nhiệm, là động lực thúc đẩy xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của Hội.

Việc tập trung chỉ đạo hướng mạnh hoạt động về cơ sở, chú trọng xây dựng mô hình mới, quan tâm tổ chức biểu dương, nhân rộng các điển hình cựu chiến binh tiêu biểu trên các lĩnh vực, tạo thành phong trào hành động cách mạng, cùng với chính quyền và các ngành giải quyết những vấn đề bức xúc của xã hội, qua đó xây dựng được niềm tin và thể hiện vai trò của tổ chức Hội là chỗ dựa vững chắc cho hội viên. Qua thực hiện phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu, giúp cán bộ, hội viên giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” nêu cao tinh thần trách nhiệm; tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng ở địa phương. Tính đến nay, toàn xã có tổng số 79 hội viên Cựu chiến binh, chỉ tiêu kết nạp hội viên hằng năm đều đạt 100%. Đối với công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hội viên. Nhiều hội viên tích cực học tập các mô hình làm ăn hiệu quả, áp dụng nhiều biện pháp, cách làm hay để giới thiệu hội viên cùng nhau tham gia sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện kinh tế gia đình. Nhiều Hội viên nghèo có ý thức vươn lên thoát nghèo, trở thành hộ khá - giàu với các mô hình làm ăn hiệu quả mang lại kinh tế cao, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Hằng năm, Hội đều phối hợp với các ngành chức năng bồi dưỡng, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, cho hàng trăm lượt hội viên; vận động hội viên chuyển đổi sản xuất, ngành nghề kinh doanh, thay giống mới, trồng cây ăn quả, rau màu và chăn nuôi có giá trị kinh tế cao… Hiện nay, Hội đã khai thác, quản lý và sử dụng các nguồn vốn vay trên 11 tỷ đồng từ các nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội cho 883 hộ vay để đầu tư vào trồng trọt, chăn nuôi,… Trong đó, có 19 hội viên Cựu Chiến binh vay vốn với số tiền 229 triệu đồng, để chăn nuôi, trồng trọt, mua bán,... tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập, ổn định đời sống… . Đặc biệt, Hội Cựu chiến binh xã đã xây dựng quỹ Hội với số tiền trên 15 triệu đồng, kịp thời giải quyết cho các gia đình hội viên khó khăn có vốn chăn nuôi sản xuất.  Đến nay số gia đình hội viên có kinh tế khá đạt 45% và giàu đạt 25%, không có gia đình hội viên nghèo.

Trong tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” hằng năm, có 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa và 100% hội viên gương mẫu. Ngoài ra, Hội Cựu chiến binh xã đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị cho Công an về tình hình trật tự xã hội trên địa bàn và mạnh dạn tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tham nhũng; tham gia công tác hòa giải ở cơ sở. Bên cạnh việc tích cực tham gia phát triển kinh tế, hội viên Cựu chiến binh cũng luôn thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình trong việc xây dựng quê hương, đặc biệt là trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. Với tinh thần gương mẫu đi đầu, hội viên Cựu chiến binh tự nguyện tham gia hàng trăm ngày công lao động để sửa chữa cầu, đường giao thông nông thôn và cất nhà cho hộ nghèo, hộ gặp khó khăn ở địa phương.

Về công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, Cựu chiến binh xã thường xuyên tuyên truyền, giáo dục thanh niên đến tuổi tình nguyện thi hành nghĩa vụ quân sự hàng năm đều đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Ông Nguyễn Hồng Tráng, Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã cho biết: “Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu”, trong thời gian qua, các cấp Hội Cựu chiến binh xã Nhơn Mỹ luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đạt được nhiều thành tích quan trọng. Dù tham gia phối hợp ở lĩnh vực nào thì tất cả cán bộ, hội viên Cựu chiến binh xã đều phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình; tiên phong trong các phong trào thi đua; tham gia thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở…”.   

Hội Cựu chiến binh xã Nhơn Mỹ thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” đã tập hợp được tinh thần, trí tuệ, công sức của cán bộ, hội viên, đoàn kết thống nhất trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội. Góp phần xứng đáng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn xã./.
                           
Công Quận
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17090008