Truy cập hiện tại

Đang có 59 khách và không thành viên đang online

Điều tra dư luận xã hội về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020
23-12-2020 | 13:26    (lượt xem:1788)

(TUAG)- Từ ngày 18 đến 23/12/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang phối hợp với Viện Dư luận xã hội (Ban Tuyên giáo Trung ương) triển khai điều tra dư luận xã hội về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, tỉnh An Giang được phân bổ 140 phiếu, gồm các đối tượng: công nhân, nông dân, kinh doanh, dịch vụ, thương mại, văn phòng.
Điều tra xã hội học "Công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh - thực trạng và giải pháp"
05-11-2020 | 13:23    (lượt xem:1570)

(TUAG)- Nhằm thu thập ý kiến đánh giá, nhận xét của người tiêu dùng (NTD) về công tác bảo vệ quyền lợi NTD trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó đề xuất, xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật Bảo vệ quyền lợi NTD (BVQLNTD) trong thời gian tới. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức đợt điều tra xã hội học quý IV/2020 với đề tài "Công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh - thực trạng và giải pháp".
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức điều tra xã hội học “Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X"
13-08-2020 | 15:30    (lượt xem:3423)

(TGAG)- Nhằm mục đích thu thập ý kiến đánh giá, nhận xét của cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức trong toàn tỉnh về một số kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Đồng thời tiến hành thăm dò dư luận trong nội bộ về những phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và khâu đột phá sẽ được
Tân Châu: Tập huấn nghiệp vụ điều tra, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn thị xã năm 2020
25-06-2020 | 08:33    (lượt xem:1742)

(TGAG)- Ngày 24/6, Ban Tuyên giáo Thị ủy Tân Châu tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ điều tra, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn thị xã năm 2020, cho 80 đồng chí là công tác viên dư luận xã hội thị xã, Bí thư Đảng ủy, cán bộ làm công tác tuyên giáo và lãnh đạo các đoàn thể xã - phường.
An Giang khảo sát trực tuyến đề tài "Thực trạng và những giải pháp khắc phục hậu quả dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh"
28-05-2020 | 14:23    (lượt xem:3224)

(TUAG)- Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 432/UBND-KGVX, ngày 27/4/2020 về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, nhằm đánh giá thực trạng và những giải pháp khắc phục hậu quả của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức điều tra xã hội học quý II/2020 với đề tài "Thực trạng và những giải pháp khắc phục hậu quả dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh".
Những vấn đề cần quan tâm từ kết quả cuộc điều tra xã hội học quý 4/2019
24-03-2020 | 08:48    (lượt xem:2105)

(TGAG)- Để đánh giá thực trạng công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh thời gian qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ An Giang đã tổ chức đợt khảo sát lấy ý kiến trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh với chủ đề: “Công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh, thực trạng và giải pháp”.
Những vấn đề cần quan tâm từ kết quả điều tra xã hội học quý IV-2018
12-02-2019 | 08:52    (lượt xem:2056)

(TGAG)- Để tìm hiểu, đánh giá tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội xung quanh một số vấn đề dư luận quan tâm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các ban, ngành, địa phương trong tỉnh tiến hành điều tra xã hội học quý IV-2018 với đề tài “Một số vấn đề dư luận xã hội quan tâm hiện nay”. Từ kết quả thu nhận được nổi lên một số vấn đề đáng quan tâm:
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy điều tra xã hội học về tình hình tư tưởng, tâm trạng của nội bộ và nhân dân về một số vấn đề bức xúc hiện nay
15-11-2018 | 07:25    (lượt xem:2121)

(TGAG)- Ngày 14-11, tại xã Bình Hòa (Châu Thành), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức buổi điều tra xã hội học về tình hình tư tưởng, tâm trạng của nội bộ và nhân dân về một số vấn đề bức xúc hiện nay trên địa bàn tỉnh.
Một số kết quả điều tra xã hội học về “Tình hình kiểm soát tham nhũng trong khu vực công trên địa bàn tỉnh năm 2017”
26-03-2018 | 08:34    (lượt xem:3913)

(TGAG)- Để nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công (chỉ số PAPI) của tỉnh, ngày 22/4/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND tỉnh) đã ban hành Chương trình hành động số 147/CTr-UBND về nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh giai đoạn từ 2015 - 2020. Đến ngày 10/01/ 2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động số 147/CTr-UBND của UBND tỉnh.
Tình hình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi An Giang qua kết quả điều tra xã hội học
25-07-2017 | 21:10    (lượt xem:3270)

(TGAG)- Để góp phần chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh An Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các ngành, địa phương trong tỉnh tổ chức cuộc điều tra xã hội học về “Tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tỉnh”, qua đó đánh giá tình hình, kết quả thực hiện và đề xuất các giải
Điều tra xã hội học về hiệu quả hoạt động của Báo An Giang và Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang
10-05-2017 | 20:24    (lượt xem:4539)

(TGAG)- Để chuẩn bị cho việc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 13-CTr/TU, ngày 10-10-2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 16-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Báo An Giang và Đài Phát thanh - Truyền hình
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
32512771