Truy cập hiện tại

Đang có 93 khách và không thành viên đang online

Những vấn đề cần quan tâm từ kết quả điều tra xã hội học quý IV-2018
12-02-2019 | 08:52    (lượt xem:1726)

(TGAG)- Để tìm hiểu, đánh giá tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội xung quanh một số vấn đề dư luận quan tâm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các ban, ngành, địa phương trong tỉnh tiến hành điều tra xã hội học quý IV-2018 với đề tài “Một số vấn đề dư luận xã hội quan tâm hiện nay”. Từ kết quả thu nhận được nổi lên một số vấn đề đáng quan tâm:
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy điều tra xã hội học về tình hình tư tưởng, tâm trạng của nội bộ và nhân dân về một số vấn đề bức xúc hiện nay
15-11-2018 | 07:25    (lượt xem:1752)

(TGAG)- Ngày 14-11, tại xã Bình Hòa (Châu Thành), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức buổi điều tra xã hội học về tình hình tư tưởng, tâm trạng của nội bộ và nhân dân về một số vấn đề bức xúc hiện nay trên địa bàn tỉnh.
Một số kết quả điều tra xã hội học về “Tình hình kiểm soát tham nhũng trong khu vực công trên địa bàn tỉnh năm 2017”
26-03-2018 | 08:34    (lượt xem:3220)

(TGAG)- Để nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công (chỉ số PAPI) của tỉnh, ngày 22/4/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND tỉnh) đã ban hành Chương trình hành động số 147/CTr-UBND về nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh giai đoạn từ 2015 - 2020. Đến ngày 10/01/ 2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động số 147/CTr-UBND của UBND tỉnh.
Tình hình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi An Giang qua kết quả điều tra xã hội học
25-07-2017 | 21:10    (lượt xem:2868)

(TGAG)- Để góp phần chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh An Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các ngành, địa phương trong tỉnh tổ chức cuộc điều tra xã hội học về “Tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tỉnh”, qua đó đánh giá tình hình, kết quả thực hiện và đề xuất các giải
Điều tra xã hội học về hiệu quả hoạt động của Báo An Giang và Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang
10-05-2017 | 20:24    (lượt xem:4011)

(TGAG)- Để chuẩn bị cho việc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 13-CTr/TU, ngày 10-10-2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 16-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Báo An Giang và Đài Phát thanh - Truyền hình
Kết quả điều tra xã hội học về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016
16-04-2017 | 20:44    (lượt xem:3984)

(TGAG)- Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) là chỉ số đánh giá và xếp hạng chính quyền các tỉnh, thành của Việt Nam về chất lượng điều hành kinh tế và xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi để phát triển doanh nghiệp (DN) tư nhân. Sau 3 năm bị giảm thứ hạng PCI (2013, 2014, 2015), từ năm 2015 và 2016, UBND tỉnh đã xây dựng Chương trình hành động và Kế hoạch thực hiện cụ thể với nhiều giải pháp tích cực nhằm cải thiện chỉ số PCI của tỉnh. Qua điều tra xã hội học của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, năm 2016 tỉnh đã tạo bước chuyển biến khá tích cực.
Kết quả sau 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” qua điều tra xã hội học
16-09-2016 | 09:02    (lượt xem:22097)

(TGAG)- Để tham mưu giúp Tỉnh ủy đánh giá tình hình và kết quả sau 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức điều tra xã hội học, thu nhận những ý kiến đóng góp của nội bộ và Nhân dân về tình hình thực hiện Nghị quyết thời gian qua và những giải pháp để tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Qua cuộc điều tra, đã thu được những kết quả như sau:
Viện Nghiên cứu Dư luận xã hội - Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức điều tra xã hội học về “Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV”
22-06-2016 | 13:54    (lượt xem:4771)

(TGAG)- Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Viện Nghiên cứu Dư luận xã hội phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang và hai địa phương là huyện Châu Thành và thành phố Châu Đốc tổ chức trực tiếp phát và thu phiếu điều tra xã hội học về “Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV”.
Nhìn lại kết quả điều tra dư luận xã hội năm 2015
29-03-2016 | 14:28    (lượt xem:4292)

(TGAG)- Năm 2015, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức 4 cuộc điều tra xã hội học với các đề tài:
An Giang: Điều tra xã hội học về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị
21-03-2016 | 09:42    (lượt xem:4378)

(TGAG)- Để chuẩn bị cho việc sơ kết kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiến hành điều tra xã hội học về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
25056305