Truy cập hiện tại

Đang có 106 khách và không thành viên đang online

Điều tra xã hội học về hiệu quả hoạt động của Báo An Giang và Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang
10-05-2017 | 20:24    (lượt xem:4845)

(TGAG)- Để chuẩn bị cho việc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 13-CTr/TU, ngày 10-10-2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 16-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Báo An Giang và Đài Phát thanh - Truyền hình
Kết quả điều tra xã hội học về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016
16-04-2017 | 20:44    (lượt xem:5175)

(TGAG)- Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) là chỉ số đánh giá và xếp hạng chính quyền các tỉnh, thành của Việt Nam về chất lượng điều hành kinh tế và xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi để phát triển doanh nghiệp (DN) tư nhân. Sau 3 năm bị giảm thứ hạng PCI (2013, 2014, 2015), từ năm 2015 và 2016, UBND tỉnh đã xây dựng Chương trình hành động và Kế hoạch thực hiện cụ thể với nhiều giải pháp tích cực nhằm cải thiện chỉ số PCI của tỉnh. Qua điều tra xã hội học của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, năm 2016 tỉnh đã tạo bước chuyển biến khá tích cực.
Kết quả sau 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” qua điều tra xã hội học
16-09-2016 | 09:02    (lượt xem:22892)

(TGAG)- Để tham mưu giúp Tỉnh ủy đánh giá tình hình và kết quả sau 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức điều tra xã hội học, thu nhận những ý kiến đóng góp của nội bộ và Nhân dân về tình hình thực hiện Nghị quyết thời gian qua và những giải pháp để tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Qua cuộc điều tra, đã thu được những kết quả như sau:
Viện Nghiên cứu Dư luận xã hội - Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức điều tra xã hội học về “Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV”
22-06-2016 | 13:54    (lượt xem:5537)

(TGAG)- Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Viện Nghiên cứu Dư luận xã hội phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang và hai địa phương là huyện Châu Thành và thành phố Châu Đốc tổ chức trực tiếp phát và thu phiếu điều tra xã hội học về “Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV”.
Nhìn lại kết quả điều tra dư luận xã hội năm 2015
29-03-2016 | 14:28    (lượt xem:5188)

(TGAG)- Năm 2015, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức 4 cuộc điều tra xã hội học với các đề tài:
An Giang: Điều tra xã hội học về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị
21-03-2016 | 09:42    (lượt xem:4990)

(TGAG)- Để chuẩn bị cho việc sơ kết kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiến hành điều tra xã hội học về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Tình hình và giải pháp phát triển du lịch An Giang qua điều tra xã hội học
28-01-2016 | 10:00    (lượt xem:7271)

(TGAG)- Vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức điều tra xã hội học để đánh giá kết quả sau ba năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 18/01/2013 của Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020”, để thu nhận ý kiến của nội bộ và Nhân dân về giải pháp phát triển du lịch thời gian tới.
Tịnh Biên tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nắm dư luận xã hội năm 2015
14-10-2015 | 18:57    (lượt xem:5463)

(TGAG)- Sáng ngày 13/10, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tịnh Biên phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nắm dư luận năm 2015. Đến dự và triển khai hội nghị có đồng chí Trương Hữu Tiền - UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy; cùng 80 cộng tác viên Tổ nắm dư luận xã hội thuộc Ban Tuyên giáo huyện quản lý.
Một số kết quả điều tra xã hội học trong công tác cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015
16-04-2015 | 13:42    (lượt xem:5554)

(TGAG)- Chương trình cải cách hành chính là một trong 6 chương trình trọng điểm của tỉnh, được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo. Thời gian qua, công tác cải cách hành chính của tỉnh không ngừng được đẩy mạnh, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy hành chính các cấp, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tích cực góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
"Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trên địa bàn tỉnh An Giang
04-04-2015 | 18:31    (lượt xem:4418)

(TGAG)- Nhằm đánh giá mức độ quan tâm của người dân về Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức điều tra xã hội học về kết quả sau 05 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; những chuyển biến về ý thức và thái độ của người dân trong việc mua sắm hàng hóa sản xuất trong nước kể từ khi có cuộc vận động đến nay; đánh giá chung về hiệu quả thực hiện.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức điều tra xã hội học về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh.
11-03-2015 | 15:08    (lượt xem:4902)

(TGAG)- Qua gần 5 năm triển khai thực hiện Luật Giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh, bước đầu đã thu được những kết quả nhất định, tình hình trật tự an toàn giao thông phần nào được cải thiện và đã hạn chế đến mức thấp nhất số vụ, số người chết do tai nạn giao thông.

Điều tra nắm bắt dư luận xã hội - nhiệm vụ quan trọng của công tác Tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay
30-12-2014 | 13:28    (lượt xem:11552)

(TGAG)- Công tác nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội là một nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, góp phần rất quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng nói chung và nhiệm vụ công tác Tuyên giáo nói riêng, nhất là trong giai đoạn hiện nay.

Xây dựng nông thôn mới ở An Giang - nhìn từ kết quả điều tra xã hội học
30-12-2014 | 13:25    (lượt xem:7982)

An Giang là tỉnh nông nghiệp với gần 75% dân số ở địa bàn nông thôn, hưởng ứng phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới theo hướng văn minh, hiện đại, phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững. Vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thực hiện trưng cầu ý kiến trong nội bộ và các tầng lớp nhân dân về tình hình và giải pháp sau 03 năm xây dựng nông thôn mới. Với 1.500 phiếu chia đều cho các đối tượng. Kết quả thu được cho thấy chủ trương xây dựng nông thôn mới nhận được sự đồng thuận, ủng hộ rất cao với tỷ lệ đạt tới 99,8% người dân tán thành với chủ trương này của Đảng và Nhà nước. Đây thật sự là động lực quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37800649