Truy cập hiện tại

Đang có 247 khách và không thành viên đang online

Hoạt động khoa giáo

Trường tiểu học “D” An Cư tổ chức dạy song ngữ cho học sinh người dân tộc

(TGAG)- Trường tiểu học “D” An Cư, huyện Tịnh Biên là một ngôi trường miền núi, dân tộc, thuộc ấp Soài Chếk và một điểm phụ tại địa bàn ấp Chơn Cô, với 14 phòng học, 25 cán bộ giáo viên, nhân viên.

Năm học 2015 - 2016 trường huy động 264 học sinh, trong đó hơn 86% học sinh là người dân tộc Khmer, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Trong năm học này trường tổ chức thực hiện giảng dạy song ngữ cho học sinh người dân tộc Khmer từ lớp 1 đến lớp 5, theo hình thức cuốn chiếu được dự án Bạn hữu và trẻ em tài trợ.

Thầy Cù Thanh Lập - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Đây là mô hình mới, việc tổ chức giảng dạy gặp khó, hơn nữa các trang thiết bị phục vụ cũng còn nhiều thiếu thốn, cũng mong các cấp lãnh đạo, phòng giáo dục và đào tạo trang bị sách giáo khoa, đồ giảng dạy học cho các lớp này được kịp thời, để tạo điều kiện cho trường, giáo viên được thuận lợi, cho công tác giảng dạy nhầm đạt kiệu quả.

Ngoài ra, về việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy còn rất nhiều khó khăn hạn chế, như chưa có máy chiếu, tivi bố trí từng lớp học còn thiếu, trang thiết bị cần thiết cho giáo viên và học sinh, tuy được bổ xung hằng năm, nhưng chưa đầy đủ, một số sử dụng lâu năm hư hỏng. Vì vậy, để nâng cao chất lượng giáo dục đánh thức tiềm năng thích thú ham học tập của trẻ em, ngoài sự nhiệt tình tâm huyết của đội ngũ giáo viên, quan tâm, nhấc nhở của các bậc phụ huynh thì rất cần trang thiết bị giảng dạy, tạo không khí sinh động, phong phú, lôi cuốn người học”./.

Hữu Ngọc
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
36920927