Truy cập hiện tại

Đang có 269 khách và không thành viên đang online

Phối hợp chặt chẽ, thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chủ quản báo chí

(TG)- Ngày 10/8/2017, Hội nghị tập huấn công tác chủ quản báo chí do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, đã diễn ra tại Hà Nội.  "Làm thế nào để phối hợp chặt chẽ, thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chủ quản báo chí" là vấn đề được các đại biểu thảo luận sôi nổi tại Hội nghị.

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, các đại biểu tham dự Hội nghị đã nghe Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quán triệt những vấn đề cần quan tâm trong công tác phối hợp quản lý cơ quan báo chí trực thuộc; đồng chí Phạm Văn Linh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt một số vấn đề cần quan tâm trong công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, chủ quản báo chí; trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan công tác chủ quản báo chí.
 

Còn tình trạng buông lỏng quản lý


Theo Báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến tháng 6-2017, cả nước có 832 cơ quan báo, tạp chí in, trong đó có 193 báo (báo Trung ương: 86, báo địa phương: 107), 639 tạp chí (Trung ương: 525, địa phương: 114); có 150 cơ quan báo điện tử đã được cấp phép (trong đó có 125 cơ quan báo in thực hiện loại hình báo điện tử); có 67 đài phát thanh, truyền hình trung ương và địa phương. Hiện cả nước có trên 18.000 nhà báo được cấp thẻ và khoảng trên 5.000 phóng viên đang làm việc tại cơ quan báo chí nhưng chưa đủ điều kiện cấp thẻ nhà báo. Số người làm việc trong lĩnh vực báo chí khoảng trên 35.000 người.

Theo đánh giá chung tại Hội nghị, phần lớn các cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, định hướng chính trị, thực hiện tốt chức năng vừa là cơ quan tuyên truyền của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; các tổ chức xã hội, nghề nghiệp, vừa là diễn đàn của nhân dân; phát hiện cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến, thành tựu công cuộc đổi mới; tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, chống thông tin, quan điểm sai trái, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực phản động, thù địch, góp phần quan trọng vào quá trình dân chủ hóa đời sống xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và sự nghiệp đổi mới, là cầu nối Việt Nam với bạn bè thế giới.

Tuy nhiên, trong hoạt động thông tin báo chí vẫn còn tồn tại những thiếu sót, khuyết điểm. Theo đánh giá của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo, những thiếu sót, khuyết điểm tập trung ở các dạng sai phạm chủ yếu:

Một là, thông tin không đúng với tôn chỉ, mục đích, không đúng đối tượng phục vụ được quy định trong giấy phép. Còn tình trạng cơ quan báo chí không tập trung phản ánh các hoạt động của ngành, lĩnh vực mình, sa đà phản ánh những vấn đề thuộc ngành, lĩnh vực khác không đúng tôn chỉ, mục đích. Một số ấn phẩm đăng tải quá nhiều tin tiêu cực, giật gân, câu khách, trái thuần phong mỹ tục, miêu tả tỉ mỉ, chi tiết các hành vi tội ác, thông tin mê tín dị đoan, chuyện thần bí không có cơ sở khoa học… gây phản cảm cho công chúng.

Hai là, thông tin thiếu nhạy cảm về chính trị, không phù hợp với lợi ích của đất nước, của nhân dân, không phù hợp định hướng thông tin, gây ra những tác động xấu đến dư luận xã hội, làm tổn hại đến lợi ích đất nước, lợi ích chính đáng của tổ chức, là kẽ hở để báo chí nước ngoài, các trang tin điện tử của các thế lực chống đối lợi dụng để xuyên tạc.

Ba là, thông tin sai sự thật, gây phương hại đến lợi ích quốc gia, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của công dân vẫn chiếm tỷ lệ cao trong các hành vi vi phạm của báo chí.

Một số cơ quan báo chí có hiện tượng coi nhẹ quy trình biên tập, duyệt bài, chưa coi trọng đúng mức trách nhiệm xã hội của báo chí. Không ít cơ quan báo chí (nhất là báo điện tử) khai thác thông tin từ truyền thông xã hội, nhưng lại buông lỏng hoặc bỏ qua khâu thẩm định nguồn tin nên đã cho đăng tải thông tin không chính xác, hoặc sai sự thật, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Bốn là, thông tin không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam vẫn còn xảy ra, nhất là trên báo điện tử và nhiều trang thông tin điện tử tổng hợp của cơ quan báo chí.

Năm là, vi phạm quảng cáo như: thông tin quảng cáo quá tính năng, tác dụng của hàng hóa; quá tần suất, thời lượng theo quy định; quảng cáo sản phẩm chức năng có nội dung không rõ ràng gây hiểu lầm đó là sản phẩm thuốc; quảng cáo hàng hóa không được quảng cáo trong “giờ vàng”…

Nhiều trường hợp phóng viên chỉ tìm những sơ hở, hạn chế của tổ chức, doanh nghiệp để gây áp lực với động cơ không lành mạnh, thậm chí dọa dẫm, sách nhiễu để vụ lợi, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm pháp luật.

Đánh giá về công tác chỉ đạo, quản lý của cơ quan chủ quản báo chí đối với cơ quan báo chí trực thuộc, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo cho rằng, bên cạnh các mặt tích cực, vẫn còn tồn tại tình trạng một số cơ quan chủ quản, tập trung chủ yếu ở các tổ chức xã hội – nghề nghiệp, buông lỏng quản lý đối với cơ quan báo chí, để báo chí thông tin không đúng theo tôn chỉ, mục đích trong giấy phép hoạt động, vi phạm quy định của pháp luật về báo chí.

Tiêu chuẩn, quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo báo chí của nhiều cơ quan chủ quản báo chí thực hiện chưa chặt chẽ. Một số cơ quan báo chí chủ quản đề nghị thành lập cơ quan báo chí khi chưa đủ các điều kiện về trụ sở, trang thiết bị, nguồn tài chính, tổ chức, bộ máy…

Một số cơ quan báo chí có những vi phạm nghiêm trọng, tuy Bộ đã nhắc nhở, phê bình, đề nghị làm rõ trách nhiệm nhưng cơ quan chủ quản không tích cực chấn chỉnh, xử lý kỷ luật hoặc xử  lý không nghiêm.

Một số cơ quan chủ quản chưa quan tâm đúng mức tới công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên của cơ quan báo chí thuộc quyền.

Việc một số nhà báo, phóng viên của cơ quan báo chí có hành vi vi phạm pháp luật, thậm chí bị cơ quan điều tra, khởi tố, bắt tạm giam, có phần trách nhiệm của cơ quan chủ quản trong việc chỉ đạo, giám sát cơ quan báo chí, không chỉ về việc thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích theo giấy phép hoạt động báo chí mà cả về hoạt động nghiệp vụ, đạo đức người làm báo.

Về công tác phối hợp giữa cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí với cơ quan chủ quản báo chí trong việc chỉ đạo, quản lý cơ quan báo chí trực thuộc, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo nhận định, còn chưa chủ động, chạy theo sự vụ;  cơ chế phối hợp liên cơ quan, trung ương và địa phương chưa gắn kết, còn nhiều hạn chế. Sự phối hợp giữa cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí còn chưa chặt chẽ, kịp thời.

Đổi mới tư duy, phát huy nhiệm vụ, chức năng của cơ quan chủ quản

Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo, trên cơ sở những định hướng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác báo chí, các cơ quan chủ quản cần thiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan báo chí, sản phẩm báo chí, từ đó khẩn trương xây dựng đề án đổi mới, sắp xếp lại các cơ quan báo chí, sản phẩm báo chí của cơ quan, đơn vị, ngành mình theo hướng tinh gọn, thiết thực và hiệu quả. Kiên quyết xử lý, thu gọn các báo, tạp chí, ấn phẩm, chương trình giải trí xét thấy không cần thiết, hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ hoặc để sai phạm kéo dài.

Đồng thời, chú trọng việc thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chủ quản báo chí theo quy định tại Điều 15 Luật Báo chí 2016.

Người đứng đầu cơ quan chủ quản cần phân công cán bộ lãnh đạo am hiểu Luật Báo chí và các quy định của pháp luật về báo chí trực tiếp phụ trách công tác báo chí để chỉ đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động và thông tin trên báo chí thuộc quyền. Đồng thời bổ nhiệm những người có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và am hiểu báo chí để giữ các vị trí lãnh đạo trong cơ quan báo chí thuộc quyền. Khi cơ quan báo chí thuộc quyền có sai phạm, lãnh đạo cơ quan chủ quản phải chủ động phát hiện và nhận trách nhiệm, đồng thời kịp thời và kiên quyết xử lý sai phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Việc xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý với cơ quan chủ quản báo chí trong công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động và xử lý sai phạm cần rõ ràng và chặt chẽ hơn.

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến của đại biểu đã chỉ ra những khó khăn, thách thức trong quản lý, chỉ đạo báo chí; chia sẻ kinh nghiệm từ các địa phương, bộ, ngành về phối hợp giữa các cơ quan trong chủ động thông tin, thông tin định kỳ cũng như thông tin đột xuất giải tỏa và định hướng dư luận xã hội… Đồng thời cũng đã thảo luận “nóng” về các vấn đề: tiếp tục thực hiện quy hoạch báo chí như thế nào; tận dụng ưu thế của mạng xã hội để định hướng thông tin ra sao; tăng cường vai trò của các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý báo chí để xử lý vấn đề vi phạm đạo đức nghề nghiệp, hạn chế vi phạm pháp luật hiện đang có dấu hiệu gia tăng…

Một số đại biểu đề nghị các cơ quan trung ương có biện pháp quản lý và hướng dẫn hoạt động của các văn phòng đại diện, phóng viên của các cơ quan báo chí trung ương đóng trên địa bàn để họ chịu sự định hướng, quản lý của cơ quan quản lý địa phương. Đồng thời, xem xét, rà soát lại việc cấp phép, thành lập các cơ quan báo chí của các tổ chức; kiểm tra lại chất lượng hoạt động của các cơ quan báo chí theo đúng tôn chỉ mục đích, ko để tôn chỉ, mục đích một đằng còn thông tin thì một nẻo…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh một số yêu cầu. Đó là, các cơ quan chủ quản báo chí cần đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức tổng thể về hoạt động báo chí, đời sống báo chí, phát huy vai trò, nhiệm vụ, chức năng của cơ quan chủ quản. Tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý báo chí, các cơ quan chủ quản và phối hợp chặt chẽ với cơ quan báo chí mà mình đảm nhiệm.  Nâng cao trách nhiệm về đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ hoạt động báo chí trong các cơ quan báo chí. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm những trường hợp cụ thể. Đồng thời, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất thích ứng với điều kiện công nghệ và sự phát triển của báo chí, tạo điều kiện để đơn vị báo chí do mình chủ quản phát triển, có chỗ đứng trong xã hội, trong lòng công chúng…

Cao Nguyên (BTGTW)
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
27057587