Truy cập hiện tại

Đang có 80 khách và không thành viên đang online

Hoạt động Văn hóa - Văn nghệ

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế sông Tiền quyết tâm xây dựng “Điểm sáng văn hóa biên giới” gắn với đảm bảo an ninh trật tự tuyến biên giới

(TGAG)- Xây dựng “Điểm sáng văn hóa biên giới” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng đối với Bộ đội biên phòng và địa phương có đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia. Xác định được nhiệm vụ trên, trong những năm qua, Đảng ủy, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế sông Tiền (CKQTST) cùng với Cấp ủy, Chính quyền 2 xã biên giới Vĩnh Xương và Phú Lộc (TX. Tân Châu)
đã triển khai thực hiện nghiêm túc các tiêu chí về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng “Điểm sáng văn hóa biên giới”, nhằm hạn chế và loại bỏ những hủ tục lạc hậu, các tệ nạn xã hội, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, để người dân vùng biên giới có cuộc sống bình yên, sản xuất phát triển kinh tế gia đình. 

Đồn Biên phòng CKQTST đóng chân trên địa bàn ấp 5, xã Vĩnh Xương, làm nhiệm vụ quản lý đoạn biên giới dài khoảng 6,2 km (Trong đó, đoạn đường sông dài 700 mét), với 8 cột mốc biên giới, chạy dài từ rạch Cỏ Lau (xã Phú Hữu, huyện An Phú) đến giữa sông Tiền; tiếp giáp với xã Kaomsomno, huyện LeckĐec, tỉnh KanĐal, Vương quốc Cam-pu-chia. Xác định việc tham gia xây dựng “Điểm sáng văn hóa biên giới” cũng là một trong những tiêu chí, chỉ tiêu quan trọng trong công tác vận động quần chúng của đơn vị, để giữ vững an ninh tuyến biên giới, nên Cấp ủy, Chỉ huy đơn vị thường xuyên phân công cán bộ, chiến sĩ luôn tích cực, bám sát địa bàn, cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần trên tuyến biên giới; coi đó là nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội, thay đổi bộ mặt của địa phương, giải quyết tốt các mối quan hệ trong cộng đồng, giữ gìn tình làng, nghĩa xóm trong cộng đồng dân cư.

Thượng tá Đặng Văn Khính, Chính trị viên Đồn Biên phòng CKQTST cho biết: Để thực hiện có hiệu quả việc xây dựng “Điểm sáng văn hóa biên giới”,  đơn vị đã chủ động đăng ký thực hiện tốt các mô hình, phần việc cụ thể với Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh để phấn đấu thực hiện. Trước hết, chú trọng xây dựng Đồn biên phòng phải là cơ quan kiểu mẫu, có môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, xanh - sạch - đẹp là nơi sinh hoạt văn hóa của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và nhân dân trên địa bàn, là địa chỉ tin cậy để nhân dân gửi gắm tâm tư, nguyện vọng, xóa bỏ hủ tục lạc hậu miễn nhiễm với tệ nạn xã hội, bài trừ mọi văn hóa xấu độc. Đặc biệt, Đồn Biên phòng đã phối hợp tốt với Chính quyền 02 xã biên giới Vĩnh Xương và Phú Lộc thực hiện tốt Đề án “Tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2013 – 2016”, góp phần làm cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới 2 xã nhận thức và hành động đúng theo Hiến pháp và Pháp luật; các vụ vi phạm pháp luật từ năm 2013 đến nay đã giảm mạnh cả về số số vụ và người. Điển hình, năm 2013 có 07 vụ, 27 đối tượng thì 06 tháng đầu năm 2016 giảm xuống chỉ còn 02 vụ, 02 đối tượng.

Những năm qua, Cấp ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng CKQTST luôn chú trọng xây dựng đơn vị có môi trường văn hóa tốt đẹp cả về hình thức và nội dung, thực sự là điểm sinh hoạt văn hóa bổ ích của cán bộ, chiến sĩ và người dân vùng biên giới. Hàng năm, đơn vị đã phối hợp với Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa thị xã tổ chức các hoạt động như: biểu diễn văn nghệ, chiếu phim lưu động và triển lãm tranh, ảnh; tham gia thi “Tuyên truyền viên trẻ”, “Tiếng hát từ biên giới”,… nội dung phản ánh hoạt động của Bộ đội Biên phòng, Luật biên giới, quy chế biên giới, xây dựng nông thôn,… mới phục vụ cho hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và nhân dân trên địa bàn đến xem và cổ vũ.

Thông qua việc thực hiện xây dựng “Điểm sáng văn hóa biên giới. Hàng năm, Chi bộ 2 ấp biên giới của xã Vĩnh Xương và Phú Lộc đều được công nhận trong sạch vững mạnh, các tổ chức, đoàn thể luôn được củng cố về số lượng và chất lượng; các thủ tục hành chính có liên quan đến người dân đều được niêm yết công khai đúng qui định; những tranh chấp, khiếu kiện, mất đoàn kết trong nhân dân được kịp thời giải quyết; đời sống của người dân từng bước được cải thiện và có nhiều khởi sắc, kinh tế - xã hội ngày càng phát triển. Ban Nhân dân 2 ấp đã xây dựng được quy ước ấp phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, nhân dân luôn nâng cao ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Hệ thống đường giao thông nông thôn được cải tạo, nâng cấp tráng nhựa thuận tiện cho việc đi lại thông thoáng từ ấp đến xã; vệ sinh môi trường được đảm bảo, trường lớp được đầu tư xây dựng khang trang; gia đình văn hóa đạt tỷ lệ trên 90% trở lên, hộ nghèo hàng năm giảm từ 1-3%, phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, xóa mù chữ đạt chuẩn quốc gia 100%; quốc phòng – an ninh được giữ vững.

Là người dân sinh sống hơn 50 năm tại vùng biên giới, thấy được lợi ích của việc thực hiện xây dựng “Điểm sáng văn hóa biên giới”, ông Lâm Văn Thum, ngụ ấp Phú Quý, xã Phú Lộc nói: “Từ khi có phong trào xây dựng “Điểm sáng văn hóa biên giới” phát động trên địa bàn, người dân chúng tôi luôn nhiệt tình hưởng ứng; các hoạt động văn hóa, văn nghệ - thể dục - thể thao được các cấp Chính quyền và Bộ đội Biên phòng tổ chức, đã đem lại cho người dân ấp Phú Quý chúng tôi những món ăn tinh thần, lành mạnh, bổ ích,… từ đó góp phần đẩy lùi các loại tệ nạn xã hội và tình hình tội phạm trên địa bàn; đặc biệt là về quy chế, quy định qua lại khu vực biên giới luôn được người dân nắm rõ và chấp hành tốt”. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình xây dựng “Điểm sáng văn hóa trên biên giới” còn gặp không ít những hạn chế, khó khăn. Cụ thể như: Đời sống kinh tế ở địa bàn biên giới phát triển chậm, mức sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp; các thiết chế văn hóa đầu tư chưa tương xứng, đời sống văn hóa còn nhiều thiếu thốn, mức hưởng thụ văn hóa, tinh thần của đồng bào còn thấp; tệ nạn xã hội, tình hình buôn lậu trái phép vẫn còn diễn biến phức tạp,…

Thượng tá Đặng Văn Khính, Chính trị viên Đồn BP CKQTST cho biết thêm: Để phát huy hiệu quả việc thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” gắn với xây dựng “Điểm sáng văn hóa biên giới”. Trong thời gian tới, Cấp ủy, Chỉ huy Đồn Biên phòng CKQTST phối với Cấp ủy, Chính quyền 2 xã biên giới Vĩnh Xương và Phú Lộc tiếp tục duy trì, tổ chức các hoạt xây dựng “Điểm sáng văn hóa biên giới” phục vụ nhân dân; Đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các quy định, quy chế khu vực biên giới, Luật Biên giới quốc gia,…; tiếp tục thực hiện tốt phong trào “TDĐKXDĐSVH” xây dựng ấp văn hóa, gia đình văn hóa, công sở văn minh; Xây dựng, phát triển và phát huy các thiết chế văn hóa, tổ chức sinh hoạt tuyên truyền văn hóa, tủ sách, hệ thống truyền thanh... phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương; Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không có tệ nạn xã hội xảy ra trên địa bàn trong thời gian tới; định kỳ hàng quý, nhân các dịp lễ, tết, sự kiện chính trị địa phương,… Ban Vận động 2 ấp biên giới phối hợp Đồn Biên phòng luân phiên tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ về văn hóa và tinh thần cho bà con trên địa bàn.

Có thể nói, việc phát động thực hiện phong trào xây dựng “Điểm sáng văn hóa biên giới” tại 2 ấp biên giới, của thị xã Tân Châu trong thời gian qua,… có ý nghĩa hết sức thiết thực và quan trọng, từ phong trào trên đã tác động rất lớn đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên tuyến biên giới của thị xã ngày càng vững mạnh, thực sự là chỗ dựa vững chắc trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trong tình hình mới./.

 Văn Phô
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17502622