Truy cập hiện tại

Đang có 84 khách và không thành viên đang online

Thực tiễn - kinh nghiệm

Hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016

(TGAG)- Nhiệm kỳ 2011-2016 vừa qua, ngành Kiểm sát tỉnh An Giang thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, gắn kết chặt chẽ công tác thực hiện chức năng nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân là thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Trong công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành: Hai cấp Kiểm sát thường xuyên thực hiện tốt Quy chế phối hợp về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm. Do làm tốt công tác phân loại giải quyết tố giác, tin báo tội phạm nên tỷ lệ bắt, tạm giữ chuyển xử lý hình sự hằng năm luôn đạt trên 97%, có năm đạt 99,6% (năm 2013).

Viện Kiểm sát tỉnh đã triển khai và thực hiện nghiêm túc Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị qua tổng kết 8 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 06/12/2013 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với điều tra đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm”; nâng cao hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại các phiên tòa hình sự, trọng tâm là “Nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa”.

Tỷ lệ giải quyết án hằng năm của Viện Kiểm sát luôn đạt trên 98% tổng số án thụ lý; không có trường hợp Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội. Cơ quan tố tụng hai cấp đã chọn 110 vụ án điểm để điều tra, truy tố xét xử góp phần tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật, phòng ngừa vi phạm và tội phạm, ổn định tình hình trật tự trị an, phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương;

Ngành kiểm sát An Giang tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp với Tòa án hai cấp tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm về hình sự, dân sự, hành chính. Viện Kiểm sát tỉnh đã chủ động phối hợp Tòa án lắp đặt hệ thống camera trực tuyến tại các phòng xét xử của Tòa án tỉnh và 11 Tòa án cấp huyện, giúp Lãnh đạo Viện Kiểm sát và Tòa án quan sát diễn biến phiên tòa. Mô hình này đã phát huy tốt hiệu quả, tiết kiệm thời gian kinh phí. Từ năm 2011 - 3/2016, các đơn vị cấp huyện, Phòng nghiệp vụ đã lựa chọn các vụ án phức tạp, có Luật sư tham gia để tổ chức 1.014 phiên tòa hình sự, dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại rút kinh nghiệm (có 05 phiên tòa hình sự, dân sự được trực tuyến rút kinh nghiệm toàn tỉnh). Ngoài ra, ngành Kiểm sát An Giang tiến hành khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống truyền hình trực tuyến, duy trì thường xuyên việc tổ chức phiên họp báo tuần, tháng, quý với Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TCKS ngày 23/8/2012 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về “Một số biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân”, Viện tỉnh đã thành lập Trang thông tin điện tử Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, từ khi thành lập đến nay đã phát huy tốt vai trò tuyên truyền các hoạt động của ngành Kiểm sát An Giang.

Từ năm 2013, Ban cán sự Đảng và Ban lãnh đạo Viện đã chỉ đạo các Đoàn thể cơ quan Viện tỉnh hằng quý phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện tổ chức Hội thi hái hoa dân chủ với chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cụ thể là làm theo lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ ngành Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; “Chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, Kiểm sát viên ngành Kiểm sát An Giang và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân” gắn với cuộc vận động “Xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ngành Kiểm sát: “Chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”. Qua hội thi đã góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân.

Ngành kiểm sát An Giang đã hưởng ứng và tổ chức hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến ngành Kiểm sát An Giang lần thứ III, tổ chức Hội thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên”, tham gia cuộc thi tuyên truyền Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân năm 2014 và truyền thống 55 năm xây dựng và phát triển ngành Kiểm sát nhân dân.

Thông qua các hoạt động trên góp phần giáo dục về truyền thống vẻ vang của ngành, tích cực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao...

Tóm lại, trong nhiệm kỳ 2011 -2016, ngành Kiểm sát An Giang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp, chú trọng công tác giáo dục đạo đức nghề nghiệp; rèn luyện và nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức. Do vậy, đại đa số cán bộ, công chức có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng nền tư pháp trong sạch vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh./.

LÊ HỒNG BÀO
Phó Viện trưởng phụ trách Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh


Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37582525