Truy cập hiện tại

Đang có 87 khách và không thành viên đang online

Lực lượng Dân quân tự vệ thị xã Tân Châu phát huy truyền thống vẻ vang trải qua 82 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

(TGAG)- Cách đây 82 năm, ngày 28-3-1935, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ I (họp tại Ma Cao, Trung Quốc) đã thông qua “Nghị quyết về đội tự vệ”. Đây là Nghị quyết đầu tiên của Đảng về tổ chức, chỉ đạo xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng tự vệ. Trải qua 82 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lực lượng Dân quân tự vệ (DQTV) là lực lượng vũ trang quần chúng, sinh ra và lớn lên trong phong trào cách mạng của Nhân dân, gắn bó mật thiết với quê hương, làng bản, với từng căn nhà, đường phố, công - nông - lâm trường, nhà máy, xí nghiệp, sống chiến đấu trong lòng dân, được nhân dân thương yêu, đùm bọc. Trong suốt 82 năm vượt qua khó khăn, gian khổ, thử thách, hy sinh, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ DQTV đã hết lòng trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với sự nghiệp cách mạng của Đảng; chiến đấu kiên cường, mưu trí, dũng cảm và đã lập nhiều chiến công to lớn. 

Trải qua 82 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đối với lực lượng DQTV thị xã Tân Châu lớn mạnh không ngừng; trong thời kỳ kháng chiến chống pháp, chống mỹ, chiến tranh biên giới Tây Nam, lực lượng DQTV thị xã cùng với bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương đã chiến đấu rất kiên cường, bám trụ, giữ vững địa bàn, giữ làng bảo vệ dân và cùng với các lực lượng đánh giặc từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đây là lực lượng nồng cốt ở tại địa phương, trưởng thành qua từng giai đoạn, từng thời kỳ và giai đoạn lịch sử của dân tộc; lớn mạnh từ số lượng, lẫn chất lượng. Về tổ chức, hiện nay tất cả xã, phường, ấp, khóm hiện nay trên địa bàn thị xã đều có xây dựng lực lượng thường trực, các Tổ, Tiểu đội, Trung đội dân quân cơ động tại chỗ, dân quân binh chủng,… đầy đủ theo Quy định, Thông tư của Bộ Quốc phòng.
Giúp dân khắc phục hoa màu bị ngập úng tại xã Phú Lộc

Hiện nay, thị xã Tân Châu đã xây dựng lực lượng DQTV có đủ số lượng, tỷ lệ DQTV đạt 0,99% so với dân số; đội ngũ cán bộ Ban CHQS cấp xã – phường được đào tạo, bồi dưỡng cơ bản đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng xây dựng LLVT cơ sở. Hàng năm, cán bộ, chiến sĩ DQTV được giáo dục chính trị, pháp luật, bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện đúng theo chương trình cơ bản cho từng đối tượng, sát với tình hình, nhiệm vụ của địa phương theo đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng”; 100% cán bộ, chiến sỹ DQTV có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, lực lượng DQTV đã phối hợp với lực lượng Công an cấp xã, Bộ đội Biên phòng thực hiện tốt công tác trao đổi thông tin, vận động nhân dân thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào quần chúng nhân dân tự quản đường biên cột mốc, xây dựng cơ sở an toàn về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tuần tra, canh gác bảo vệ địa bàn, giữ gìn an ninh tuyến biên giới; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu nạn, phòng chống lụt bảo, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, lao động giúp dân, tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh phòng chống tội phạm và các nhiệm vụ khác được phân công,... ngày càng có hiệu quả. Có thể nói, đây là lực lượng nông cốt, gần dân, sát dân, giúp dân và được nhân dân đồng tình ủng hộ, quí mến, yêu thương, đùm bọc trong thời gian qua.  

Trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, cũng có không ít khó khăn, thách thức chi phối tác động đến công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do vậy, LLVT địa phương thị xã đã xác định rõ việc xây dựng lực lượng DQTV “vững mạnh, rộng khắp” trên địa bàn là nhiệm vụ cấp bách và quan trọng trong công xây dựng và bảo vệ tổ quốc, quyết định đến sức mạnh sẵn sàng chiến đấu của LLVT trong tình hình hiện nay. Để thực hiện nhiệm vụ đó, LLVT thị xã phải thường xuyên quan tâm quán triệt các quan điểm, đường lối chỉ đạo của Đảng về xây dựng lực lượng vũ trang quần chúng trong tình hình mới, nhất là quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Luật Dân quân tự vệ và yêu cầu, chủ trương, giải pháp xây dựng lực lượng quần chúng trong tình hình hiện nay. Tăng cường và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước, lí tưởng cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng DQTV; gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 Hiện tại, Ban CHQS thị xã đã tham mưu cho UBND thị xã xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng DQTV từ năm 2017 - 2020 và kế hoạch thực hiện hàng năm. Tiếp tục nâng cao vai trò, chức năng tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong công tác xây dựng lực lượng DQTV theo đúng chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước. Công tác huấn luyện DQTV phải được đổi mới cả về nội dung, hình thức và phương pháp, chú trọng tập huấn, bồi dưỡng cán bộ; chú ý chất lượng đào tạo chỉ huy trưởng quân sự cấp xã. Phối hợp đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó, tổ chức cho lực lượng DQTV tích cực tham gia công tác dân vận, nhất là tích cực tham gia Phong trào thi đua “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới”; giúp dân xóa đói, giảm nghèo, cứu hộ, cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai; xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Trong đó, quan tâm đầu tư xây dựng và nâng cấp sửa chữa các khu vực, trụ sở làm việc của Ban CHQS các xã - phường như: nơi ăn, nơi nghĩ, xây dựng chốt dân quân trên tuyến biên giới, hệ thống giao thông hào, lô cốt,… để là bảo đảm cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới../.
Bài, ảnh: Văn Phô


Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
36920751