Phú Tân có 79 học viên tốt nghiệp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính B110, hệ bán tập trung

(TGAG)- Chiều ngày 12/5, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng phối hợp với Huyện ủy Phú Tân tổ chức Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 79 học viên lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính B110, hệ bán tập trung, niên khóa 2016-2017. Đến dự có thạc sĩ Võ Minh Hoàng -Tỉnh ủy viên - Hiệu trưởng Trường chính trị Tôn Đức Thắng, ông Lâm Phước Trung -Tỉnh ủy viên -Bí thư huyện ủy.

Trong thời gian hơn 08 tháng, các học viên đã hoàn thành 07 phần học là: Những vấn đề cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản, Nhà nước và pháp luật; Khoa học hành chính; Lịch sử Đảng; những quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về kinh tế văn hóa, đối ngoại, quốc phòng an ninh; Xây dựng Đảng và Địa phương học. Thông qua lớp học nhằm nâng cao đạo đức cách mạng, năng lực công tác, tư duy khoa học biện chứng, giải quyết hiệu quả những vấn đề mới, vấn đề nảy sinh trong cuộc sống. Các học viên sẽ vận dụng những kiến thức lý luận và một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý vào thực tiễn góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tại cơ quan, đơn vị.


Kết thúc khóa học, 100% học viên đều đạt yêu cầu và được cấp bằng tốt nghiệp, trong đó tỷ lệ học viên đạt khá, giỏi là gần 50%.

Dịp này, Hiệu trưởng Trường chính trị Tôn Đức Thắng đã khen thưởng cho 09 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và trong phong trào của lớp.

Nguyễn Thắng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Số lần xem các bài viết
8299817