Truy cập hiện tại

Đang có 65 khách và không thành viên đang online

Công tác Lịch sử Đảng

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: Thành tựu khảo cổ học văn hóa Óc Eo trong nghiên cứu một số vấn đề lịch sử nước Phù Nam

(TGAG)- Ngày 07-3-2017, Hội đồng khoa học công nghệ huyện Thoại Sơn tổ chức hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: Thành tựu khảo cổ học văn hóa Óc Eo trong nghiên cứu một số vấn đề lịch sử nước Phù Nam do cử nhân La Ngọc Điệp làm chủ nhiệm đề tài, cơ quan chủ trì Ban Quản lý di tích văn hóa Óc Eo. Ông Dương Ngọc Lắm, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch hội đồng Khoa học công nghệ huyện Thoại Sơn chủ trì hội nghị.
 

Đề tài nghiên cứu được hoàn thiện tổng cộng 5 chương, với các phương pháp nghiên cứu như: phương pháp điền dã và khai quật theo khảo cổ học; phương pháp thống kê, miêu tả, phân tích, so sánh - đối chiếu; phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử… nhằm mục tiêu làm sáng tỏ một số vấn đề cốt lỗi về lịch sử nhà nước Phù Nam cổ trong bối cảnh Đông nam Á; bối cảnh hình thành nền văn hóa Óc Eo cũng như nước Phù Nam, quá trình tồn tại, phát triển và suy vong nước Phù Nam, diện mạo xã hội Phù Nam qua những vấn đề được khai thác từ đời sống văn hóa vật chất, sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng,…; chứng tỏ Phù Nam xuất phát điểm khởi nguồn chính là nền văn hóa Óc Eo cổ của Việt Nam, do những cư dân bản địa cổ tiền sử Nam bộ chinh phục, khai phá và xác lập chủ quyền; củng cố thêm nhiều tư liệu cho việc tiếp tục nghiên cứu hoàn chỉnh lịch sử nước Phù Nam.

Đóng góp ý kiến với kết quả nghiên cứu đề tài, các thành viên hội đồng nghiệm thu đánh giá cao quá trình nghiên cứu. Đồng thời, đề nghị chủ nhiệm đề tài cần chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung mà hội đồng đóng góp. Với những kết quả đạt được, Hội đồng đã thông qua nghiệm thu đề tài và đạt loại khá./.

Cẩm Nang
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
10167864