Truy cập hiện tại

Đang có 186 khách và không thành viên đang online

Làm theo gương Bác Hồ

Tịnh Biên: Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

(TGAG)- Ngày 14-9, Huyện ủy Tịnh Biên tổ chức Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017. Đồng chí Trương Hữu Tiền- Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy chủ trì hội nghị.


Qua một năm học tập quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2017 về “phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ và chuyên đề về “kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm”, các chi bộ trực thuộc huyện ủy đã xây dựng kế hoạch khắc phục, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị. Từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã có ý thức chấp hành tốt, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, ngăn chặn không để xảy ra suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; không có cán bộ, đảng viên vi phạm phải xử lý, kỷ luật. Đồng thời, cũng qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã xuất hiện những cách làm hay, nhiều gương điển hình tiêu biểu, nhất là trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xã hội học tập, xây nhà ở cho hộ nghèo, xây cầu dân sinh, xe chuyển viện, phong trào xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hành tiết kiệm, góp phần chăm lo an sinh xã hội theo kế hoạch số 27-KH/TU của Tỉnh ủy. Từ đó, đã củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến và giải pháp để thực hiện ngày càng tốt hơn Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Theo đó, trong thời gian tới, các ngành và địa phương  tiếp tục  đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân, tạo sức lan tỏa; nhân rộng gương điển hình xuất sắc, tiêu biểu và những mô hình mới trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ.

Thu Nga - Minh Triều
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17607221