Truy cập hiện tại

Đang có 203 khách và không thành viên đang online

Làm theo gương Bác Hồ

Trách nhiệm của lãnh đạo - yêu cầu tiên quyết để thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(TGAG)- Đến nay, việc triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã hơn một năm. Gắn với Chuyên đề 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” do Trung ương ban hành; Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang còn xác định nội dung của Đảng bộ là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm”. Nhìn chung, từ việc triển khai, quán triệt, học tập và làm theo tiếp tục đạt được một số kết quả khá tốt. Chung nhất là tình hình phát triển kinh tế, xã hội tỉnh nhà 7 tháng đầu năm đạt kết quả khích lệ, đảm bảo các yêu cầu cơ bản theo kế hoạch và tiến độ. Tuy nhiên, Tỉnh cũng đang đứng trước nhiều thách thức với chính mình, đó là: Năm 2017 tỉnh chọn là “Năm Doanh nghiệp”, mặc dù đã có nhiều giải pháp tích cực nhưng kết quả chưa như mong đợi, số doanh nghiệp đăng ký mới chưa nhiều, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) chưa được cải thiện đáng kể. Việc triển khai các chương trình lớn của tỉnh như nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng du lịch, chương trình phát triển nông nghiệp... đang ở giai đoạn khởi động; mặt khác, tình hình sạt lở bờ sông ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân; tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết phát triển mạnh; số lượng người nghiện ma túy trong thanh niên tăng cao; tai nạn giao thông chưa được kiềm chế... đây thật sự là vấn đề mà lãnh đạo các ngành, địa phương phải đặc biệt quan tâm, trăn trở.

Như vậy, việc học tập Chỉ thị 05-CT/TW, Nghị quyết số 04-NQ/TW và qua đó chọn ra những vấn đề nổi cộm, bức xúc, thiết thực để tập trung thực hiện và những mục tiêu cụ thể năm 2017 đã được xác định rõ, vấn đề còn lại là phải có những giải pháp đột phá với quyết tâm chính trị cao nhất, việc này phải gắn liền với trách nhiệm cụ thể của từng cấp ủy đảng, từng ngành, từng địa phương trong thời gian tới.


Hơn lúc nào hết, trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, đảng viên phải được thể hiện rõ nét trong tình hình hiện nay. Theo Nghị quyết 04-NQ/TW khi đề cập đến các biểu hiện của suy thoái về tư tưởng chính trị, phần nói về trách nhiệm, Đảng ta đã chỉ rõ: “Không chấp hành các nguyên tắc tổ chức của Đảng... né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm; không còn ý thức hết lòng vì nước vì dân, không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao; hoặc những biểu hiện của suy thoái về đạo đức lối sống, Đảng ta chỉ rõ: “...Thờ ơ vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân”. 

Thực tế, qua hơn một năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện rất nhiều mô hình hay, phong trào tốt, gương điển hình tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, thuộc nhiều thành phần, độ tuổi... Qua đó đã  thấy rõ hình bóng của người lãnh đạo, cán bộ chủ chốt là những gương sáng, luôn phát huy vai trò trách nhiệm, tiên phong gương mẫu, luôn trăn trở để đi đến những sáng kiến, cách làm hay, những giải pháp phù hợp, sáng tạo và sự quyết tâm để có được những kết quả của lòng dân ý Đảng. Bên cạnh đó vẫn còn nhiều đơn vị, địa phương hoạt động cầm chừng, thậm chí nhiều đơn vị trong lãnh đạo quản lý còn để xảy ra tiêu cực, tham nhũng... gây bức xúc trong nội bộ và nhân dân. Đối với các cơ quan, đơn vị này chắc chắn phải có những giải pháp tích cực, quyết liệt trong thời gian tới để ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái mà Đảng ta đã chỉ ra.

Vì vậy, phải tiếp tục nhận thức thật đúng yêu cầu của Chỉ thị 05-CT/TW, mà một trong những yêu cầu đó là Bộ Chính trị nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, từ việc tiên phong trong học tập đến làm theo, từ việc chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để giải quyết đến phong cách, tác phong công tác phải luôn gần dân, sát dân, lắng nghe, chủ động đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần tránh nhiệm, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm... Song song đó, các cấp ủy đảng, thủ trưởng đơn vị phải thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 12/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh”, đây cũng chính là nội dung được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định và nhấn mạnh cần phải thực hiện thật tốt trong năm 2017.

Phải bắt đầu từ nhận thức đúng đắn, đầy đủ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, từ đó xác định trách nhiệm cụ thể của từng cán bộ, đảng viên và các thành viên trong tổ chức, gắn với các giải pháp đột phá, đến quyết tâm chính trị và tiên quyết là vai trò trách nhiệm cao nhất của người lãnh đạo thì chắc chắn rằng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của từng địa phương, cơ quan, đơn vị sẽ đạt kết quả thật tốt, góp phần vào thắng lợi chung của tỉnh ngay trong năm 2017.

CAO QUANG LIÊM
Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17091062