Truy cập hiện tại

Đang có 54 khách và không thành viên đang online

Hoạt động khoa giáo

An Giang triển khai nhiệm vụ công tác Khoa giáo năm 2017

(TGAG)- Sáng 24-2, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Khoa giáo năm 2017 và Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực Khoa giáo giai đoạn 2017-2021. Đồng chí Lê Hồng Khâm, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì.
 


Tham dự có đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh; Ban Văn hóa - Xã hội; lãnh đạo các sở, ngành, hội khối Khoa giáo; lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố.

Năm 2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy và các sở, ngành, hội trong khối Khoa giáo đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, chương trình công tác và sự chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo của chính quyền đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và các phần việc đột xuất theo chỉ đạo của cấp ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Kịp thời tham mưu sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực khoa giáo, đồng thời đề xuất giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tiếp theo. Công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo huyện và UBND cùng cấp thực hiện Quy chế, Chương trình phối hợp được triển khai bài bản và đi vào nền nếp, nhất là nhiều địa phương đã duy trì tốt việc định kỳ tổ chức Hội nghị giao ban công tác khoa giáo hằng quý, được Thường trực cấp ủy quan tâm dự và trực tiếp chỉ đạo, qua đó giúp cho các ngành và địa phương kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhiều chủ trương mới về giáo dục được ban hành đã giúp giáo viên đổi mới phương pháp dạy và học; chất lượng lượng giáo dục của các ngành học cấp học tiếp tục được củng cố và có bước phát triển; công tác kiểm định chất lượng giáo dục được ngành tổ chức triển khai khá tốt; công tác tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục kỹ năng sống trong sinh viên, học sinh được quan tâm thực hiện.   

Các nhiệm vụ khoa học, phát triển các mô hình, công nghệ sản xuất thuộc lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được đẩy mạnh; các dự án được hỗ trợ kinh phí thực hiện từ nguồn sự nghiệp KHCN đã và đang góp phần tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất theo hướng ổn định bền vững và nâng cao nguồn thu nhập cho người dân; kết quả đề tài, dự án sau khi nghiệm thu được chuyển giao các đơn vị nhận ứng dụng.

Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân đã đạt nhiều kết quả. Mạng lưới y tế được củng cố, ổn định, chất lượng hoạt động, các chỉ số sức khỏe của cộng đồng được nâng lên. Công tác y tế dự phòng và hoạt động phòng, chống dịch bệnh được quan tâm; giáo dục y đức, y nghiệp trong ngành y được chú trọng, hạn chế tình trạng quá tải bệnh viện tuyến tỉnh, tăng hài lòng người bệnh, hoàn thiện một số kỹ thuật mới trong khám và điều trị bệnh.

Công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường có những chuyển biến rõ rệt; các dự án xử lý các khu, điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được triển khai; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý sai phạm về môi trường được tăng cường.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Khâm, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhận định: Năm 2016 là năm có ý nghĩa vô cùng quan trọng, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, năm đầu của kế hoạch 5 năm (2016 - 2020), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, hội trong khối khoa giáo, ban tuyên giáo các huyện, thị, thành tổ chức thực hiện khá toàn diện, có hiệu quả các lĩnh vực khoa giáo đạt nhiều kết quả tích cực, qua đó, đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí Lê Hồng Khâm yêu cầu các sở, ngành, hội và ban tuyên giáo các địa phương bám sát chức năng, nhiệm vụ và sự chỉ đạo cấp ủy, lãnh đạo của chính quyền phối hợp tham mưu giúp cấp ủy tổ chức, hướng dẫn, việc nghiên cứu, phổ biến, quán triệt và tuyên truyền chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy, chính quyền trên các lĩnh vực Khoa giáo và tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng chương trình, kế hoạch hành động; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời đối với các vấn đề phát sinh trong thực tiễn mà người dân quan tâm như dịch bệnh, an toàn thực phẩm…; đặc biệt quan tâm phối hợp tăng cường đôn đốc, kiểm tra, khảo sát; tổ chức hội nghị, hội thảo trước khi tham mưu tham mưu giúp cấp uỷ ban hành chủ trương, nghị quyết; và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy những nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch; tiếp tục phối hợp với UBND cùng cấp duy trì và nâng chất hoạt động giao ban công tác Khoa giáo theo hướng thiết thực, hiệu quả, giúp cấp uỷ kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các ngành khối Khoa giáo và địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhân dân giao phó.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trên các lĩnh vực Khoa giáo trong năm qua. Năm 2017, đồng chí đề nghị các ngành khối khoa giáo đề ra giải pháp khả thi khắc phục những tồn tại, hạn chế của ngành trong thời gian qua; chủ động phối hợp với ban tuyên giáo các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chương trình hành động của Tỉnh ủy về nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng kết cấu hạ tầng du lịch trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, qua đó tạo sự đồng thuận, quyết tâm chính trị, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đảng và Nhân dân giao phó…  
                                                                 
Tin và ảnh:  Trường Giang


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16691089