Truy cập hiện tại

Đang có 283 khách và không thành viên đang online

Hoạt động khoa giáo

An Giang giao ban công tác Khoa giáo năm 2015

(TGAG)- Chiều ngày 14/12/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo năm 2015. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đồng chí Võ Minh Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng chủ trì.
 

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết công tác Khoa giáo năm 2015 và phương hướng hướng, nhiệm vụ công tác Khoa giáo năm 2016. Trong năm 2015, nhìn chung Ban Tuyên giáo các cấp và các ngành trong khối Khoa giáo đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, chương trình công tác, chủ động, sáng tạo, tích cực triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và các phần việc đột xuất theo chỉ đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Khoa giáo trong năm 2015 vẫn còn những tồn tại đáng quan tâm như: chất lượng giáo dục và đào tạo không đồng đều giữa các thành thị và nông thôn, tình trạng học sinh bỏ học tuy có giảm nhưng không bền vững; việc ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất còn chậm; công tác khám, chữa bệnh và thái độ phục vụ, ứng xử của y, bác sĩ đối với người có thẻ BHYT tuy có cải thiện nhưng vẫn chưa đáp ứng được sự hài lòng của người bệnh; vấn đề an toàn thực phẩm vẫn còn tạo lo lắng cho người dân; ý thức bảo vệ môi trường trong một bộ phận cán bộ, doanh nghiệp và người dân chưa cao. Tình hình trẻ em bị tai nạn thương tích và xâm hại vẫn còn xảy ra…

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân đánh giá cao những kết quả đạt được của công tác Khoa giáo trong năm 2015. Bên cạnh đó đồng chí đề nghị các ngành trong khối Khoa giáo phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp thiết thực, khả thi để khắc phục những hạn chế, yếu kém trong năm qua.

Trong năm 2016, đồng chí đề nghị Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, Ủy ban nhân dân và các ngành trong khối Khoa giáo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X trên lĩnh vực Khoa giáo, đồng thời tiếp tục bám sát, thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương, địa phương trên lĩnh vực này. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên tuyên truyền trên lĩnh vực Khoa giáo; tăng cường cường công tác kiểm tra, giám sát trên lĩnh vực Khoa giáo, qua đó nắm tâm trạng dư luận, từ đó kịp thời điều chỉnh, và đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên lĩnh vực Khoa giáo.

Đồng thời, đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo huyện, thị, thành ủy phối hợp với các ngành trong khối Khoa giáo tiếp tục tổ chức hội nghị tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực Khoa giáo, đẩy mạnh hơn nữa việc phối hợp kiểm tra, giám sát các vấn đề xã hội tại các địa phương trong tỉnh. Ngành Giáo dục phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện sau khi Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW (Khóa XI); tập trung đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, nhất là Chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh; tham mưu, đề xuất các đề tài, dự án thật sự khả thi, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh; tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về môi trường tiến tới cộng đồng tự bảo vệ môi trường theo hướng phát triển bền vững; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, kiểm soát và khống chế dịch bệnh; tập trung chỉ đạo và triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh đối với các cơ sở y tế tuyến cơ sở nhằm giảm tình trạng quá tải đối với bệnh viện tuyến tỉnh.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt việc lồng ghép công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em vào các kế hoạch hoạt động của đơn vị mình. Tiếp tục xây dựng giải pháp đẩy mạnh phong trào tự nguyện tập luyện thể dục thể thao trong nhân dân để nâng cao sức khỏe; chú trọng phát triển hoạt động thể dục thể thao quần chúng, thể thao học đường qua đó phát hiện, tìm kiếm tài năng thể thao thành tích cao. Bảo hiểm xã hội tỉnh tham mưu, hướng dẫn việc thực hiện các chính sách pháp luật mới về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn; tăng cường giám sát, thanh kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh; tiếp tục xây dựng giải pháp khả thi để thực hiện đạt chỉ tiêu người dân tham gia mua bảo hiểm y tế theo lộ trình đề ra.

Tin, ảnh: Ngọc Hân
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38235887