Làm theo gương Bác Hồ

Đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt thường xuyên trong chi bộ

(TGAG)- Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị yêu cầu toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết của cấp ủy và trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ.

Căn cứ vào hướng dẫn của cấp trên, đến nay hầu hết các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong tỉnh đã tổ chức học tập, nghiên cứu Chuyên đề năm 2017 về “Phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đó là định hướng và nội dung chính cho việc học tập và sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức và chi bộ về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. Đồng thời, theo yêu cầu tình hình và nhiệm vụ của địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn, phổ biến Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về “kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm” để tổ chức học tập sâu rộng đến cán bộ, đảng viên.

Chuyên đề năm 2017: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm”

Nhiệm vụ tiếp theo của từng cơ quan, đơn vị là chọn ra những nội dung, vấn đề của tập thể và cá nhân có liên quan để đưa vào sinh hoạt thường xuyên trong chi bộ; phát huy những mặt tốt, gương điển hình; chỉ ra những yếu kém cần khắc phục, sửa chữa kịp thời.

Nội dung, hình thức sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thường xuyên trong chi bộ về Chuyên đề năm 2017 rất phong phú, đa dạng, sinh động, cụ thể. Do đó phải gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, thiết thực, dễ hiểu, dễ làm, không gò bó, phải làm liên tục, thực chất không hình thức và nghiêm túc.

Qua đó, cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, rèn luyện; phòng tránh, khắc phục những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

LÊ HỒNG KHÂM
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

70 năm thi đua ái quốc
Cách mạng tháng 10
Thống Kê

Đang có 180 khách online

Số lượt xem : 5663729