Truy cập hiện tại

Đang có 50 khách và không thành viên đang online

Đảng ủy quân sự tỉnh quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương 5 (khóa XII)

(TGAG)- Sáng ngày 31-7, Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tham dự.
 

Phát biểu khai mạc, đồng chí đại tá Lê Thanh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh mục đích, yêu cầu hội nghị lần này tập trung quán triệt 3 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN), Nghị quyết về Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước và Nghị quyết về Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Theo đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cán bộ đảng viên thuộc LLVT địa phương tỉnh cần nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII. Đặc biệt cán bộ đảng viên phải gương mẫu việc quán triệt và thống nhất về mặt nhận thức đối với nội dung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. Việc xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN là một nhiệm vụ chiến lược, là khâu đột phá quan trọng, tạo động lực giải phóng nguồn lực, tạo mọi thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội nhằm hướng đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đối với Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân, Đảng ủy Quân sự tỉnh đề nghị thông qua học tập, từng đồng chí cần quán triệt và thống nhất tư tưởng về việc xác định đây là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững; góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; tăng cường và củng cố niềm tin trong nội bộ Đảng và trong toàn dân./.
                                                                                                 
 Văn TranhTiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38247275