Truy cập hiện tại

Đang có 143 khách và không thành viên đang online

Chợ Mới: Tọa đàm khoa học nghiên cứu Học thuyết Mác, Ăngghen, Lênin

(TGAG)- Kỷ niệm 200 năm Ngày sinh C.Mác (05/5/1818-05/5/2018), 198 năm ngày sinh Ăngghen (28/11/1820-20/11/2018) và 148 năm Ngày sinh Lênin (22/4/1870 - 22-4-2018). Sáng ngày 10/8/2018 Huyện ủy Chợ Mới tổ chức Tọa đàm khoa học nghiên cứu về học thuyết C.Mác, Ph.Ăng-ghen và Lê-nin.

Đồng chí Nguyễn Thanh phong- TUV, Bí thư huyện ủy Chợ Mới; Tiến sĩ Trần Văn Hiển- nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng; Nguyễn Văn Tám, Phó Bí thư Thường trực; Tô Văn Chấn, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy chủ tọa buổi tọa đàm.


Buổi tọa đàm đã tập trung thảo luận 9 nội dung, trong số 50 bài tham luận của các tổ chức, cá nhân đang công tác ở các cơ quan, ban ngành huyện, xã và các ngành tỉnh  với các đề tài: Hồ Chí Minh vận dụng và phát triển Đảng cầm quyền từ Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản; Chính sách kinh tế mới của Lê-nin với phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam; Từ lý luận về Đảng Cộng sản trong tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” đến tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền và sự vận dụng trong giai đoạn hiện nay; Quan điểm cải tiến bộ máy Nhà nước của Lê-nin trong tác phẩm “Thà ít mà tốt”. Ý nghĩa đối với việc đổi mới, sắp sếp, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; Kiên định, vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào xây dựng Đảng và sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam - khuyến nghị giải pháp với huyện Chợ Mới; Giá trị lý luận, thực tiễn của Tuyên ngôn Đảng Cộng sản; Sức mạnh ngòi bút; Vận dụng lý luận và thực tiễn làm sáng tỏ quan điểm của Lê-nin về công tác xây dựng Đảng; Chính sách kinh tế mới của Lê-nin, ý nghĩa thời đại to lớn và vận dụng chính sách kinh tế vào xây dựng CNXH ở nước ta hiện nay... Qua đó, khẳng định những giá trị khoa học của học thuyết C.Mác- Ăngghen- Lênin.

Phát biểu kết luận buổi tọa đàm, Bí thư huyện ủy Chợ Mới - Nguyễn Thanh Phong đã biểu dương các cá nhân, trong việc nêu cao tinh thần tham gia buổi toa đàm. Các bài tham luận đã thể hiện khá tốt về nội dung, bố cục gắn lý luận thực tiễn. Đưa ra được những luận chứng góp phần khẳng định sức sống bền vững, bản chất khoa học và cách mạng; Chỉ ra những bài học kinh nghiệm trong việc nhận thức, vận dụng sáng tạo, bổ sung và phát triển thuyết Mác, Ănghen, Lênin của Đảng ta trong quá trình đổi mới phát triển đất nước của từng địa phương. Tiếp tục khẳng định chủ nghĩa Mác - Lê-nin cùng với tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của Đảng, vận dụng sáng tạo vào sự nghiệp cách mạng của huyện nhà. Qua đó, mỗi cán bô, đảng viên tiếp tục thể hiện bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống để phát huy tốt nhất năng lực của bản thân vào nhiệm vụ chính trị của đơn vị./.

Kiều Tiên – Nhật Nam
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
10167864