Truy cập hiện tại

Đang có 48 khách và không thành viên đang online

Công an huyện Thoại Sơn: Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội

(TGAG)- Sáng ngày 17/8/2018, Đảng bộ Công an huyện Thoại Sơn tổ chức Hội nghị kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Công an huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020. Đại tá Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng Công an huyện, chủ trì hội nghị.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an huyện thường xuyên quán triệt nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, của ngành; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng gắn với Điều lệ Đảng, Điều lệnh CAND và Nghị quyết đề ra. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", và Cuộc vận đông “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”...
 
Qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an huyện lần thứ XIV, cơ bản đạt được mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đảng bộ và lực lượng Công an huyện đã vượt qua khó khăn, làm tốt chức năng tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo ANTT. Chủ động phối hợp với các ngành giải quyết nhiều vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, đảm bảo giữ vững ổn định chính tri, đảm bảo trật tự ATXH không để bị động bất ngờ. Tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm đạt mức trên 83%. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các địa bàn, cơ quan Đảng, chính quyền, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương. Đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Hiếu- Trưởng Công an huyện, ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ Công an huyện trong nửa nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, đó là: Tập trung làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, nòng cốt trên mặt trận bảo vệ ANTQ; triển khai các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm một cách có hiệu quả; thường xuyên giáo dục cán bộ chiến sỹ để ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"... Từ đó phấn hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an huyện Thoại Sơn lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra./.

Cẩm Nang
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37131797