Truy cập hiện tại

Đang có 62 khách và không thành viên đang online

Tân Châu: Bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị A2 niên khóa 2023.

(TUAG)- Chiều ngày 31/8/2023, Trung tâm Chính trị Thị ủy Tân Châu tổ chức Lễ bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị A2 niên khóa 2023. Đến dự có các đồng chí: Huỳnh Quốc Thái, Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy; Dương Văn Huệ, UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy - Giám đốc Trung tâm Chính trị Thị ủy; cùng lãnh đạo Ban Tổ chức Thị ủy và 37 học viên.
 

 
Sau hơn 1 tháng học tập, các học viên của lớp đã được nghiên cứu 18 chuyên đề về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; lịch sử và đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó, lớp còn được bồi dưỡng chuyên đề “Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo”. Qua đó, giúp học viên nâng cao nhận thức về vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta hiện nay, hiểu rõ và thực hiện tốt nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước nhằm phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới.


Với tinh thần học tập nghiêm túc, kết thúc khóa học 100% học viên đạt yêu cầu và đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp Sơ cấp Lý luận chính trị. Trong đó, loại Giỏi có 23 học viên, loại khá 14 học viên.


Phát biểu tại Lễ bế giảng đồng chí Huỳnh Quốc Thái, Bí thư Thị ủy ghi nhận và biểu dương tinh thần, thái độ học tập của học viên cũng như kết quả đạt được. Đồng thời, yêu cầu các học viên tiếp tục không ngừng học tập, tự rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác; vận dụng linh hoạt, sáng tạo những kiến thức lý luận đã học vào thực tế công tác và cuộc sống, chủ động, tích cực tham gia các nhiệm vụ của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở địa phương, đơn vị. Góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội, xây dựng thị xã Tân Châu ngày càng phát triển.
Minh Quý
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35161446