Truy cập hiện tại

Đang có 219 khách và không thành viên đang online

Chợ Mới tổ chức kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân huyện

(TGAG)- Sáng ngày 25/3, HĐND huyện Chợ Mới tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2011- 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2016-2020. Ông Nguyễn Văn Tám, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. 
 

Trong nhiệm kỳ 2011-2016, HĐND huyện đã tổ chức 15 kỳ họp, thông qua 57 nghị quyết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thường trực HĐND và UBND phối hợp với UBMTTQ Việt Nam tổ chức 20 buổi tiếp xúc cử tri, có trên 30 ngàn lượt cử tri tham dự, trên 1.400 ý kiến, kiến nghị, có 1.350 ý kiến được trả lời, giải trình và đề đạt các ngành chức năng giải quyết các kiến nghị theo luật định.

Trong nhiệm kỳ qua, về phát triển kinh tế tổng sản phẩm của huyện GRDP bình quân 5 năm là 15,34%, GRDP bình quân đầu người cuối năm 2015, ước đạt 72 triệu đồng. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được khẳng định là nền tảng cơ cấu chuyển dịch nội ngành gắn với ứng dụng khoa học - công nghệ, giá trị hiện hành sản xuất nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy sản 5 năm tăng nhanh từ 4 tỷ 837 triệu đồng năm 2010 lên 8 tỷ 789 triệu đồng năm 2014. Giá trị công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp toàn ngành bình quân tăng 16,6%, Tỷ lệ hộ nghèo giảm 6,36% năm 2011 xuống còn 1,21% năm 2015, công tác giáo dục đào tạo có bước phát triển nâng cao cả chất và lượng, công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân được thực hiện tốt, các chương trình, chính sách an sinh xã hội được triển khai có hiệu quả, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 5 năm qua có 6 xã đạt chuẩn xã văn hóa, nâng tổng số hiện nay có 11 xã, Thị trấn văn hóa, trong đó có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Long Điền A và xã Long Điền B).

Cũng tại kỳ họp UBND huyện đã tặng giấy khen cho 16 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác HĐND huyện khóa X, 30 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là Đại biểu HĐND và có đóng góp tích cực trong công tác HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Tám, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần làm ngay như: Tập trung chuẩn bị tốt cuộc bầu cử Quốc Hội khóa IV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội 5 năm do HĐND huyện đề ra, duy trì tốt công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan, phát huy được chức năng hoạt động kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, tổ chức triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước, các mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết đảng bộ huyện đề ra, phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND đối với cử tri trong việc thực hiện nghị quyết HĐND, tiếp thu, giải quyết các kiến nghị của cử tri, chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri, giải quyết các kiến nghị khiếu nại, tố cáo của nhân dân./.

Nhật Nam
Đài Truyền thanh huyện Chợ Mới
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17516211