An Phú đạt nhiều kết quả quan trọng trong năm 2015

(TGAG)- Sáng ngày 16/12, An Phú tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 3, để kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết huyện ủy năm 2015, đề ra nhiệm vụ, phương hướng năm 2016. Đồng chí Hồ Văn Răng -Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Huỳnh Thành Danh -Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy An Phú dự và chỉ đạo hội nghị.

Tình hình phát triển kinh tế, xã hội năm 2015 trên địa bàn huyện đạt được những kết quả khả quan. Tốc độ tăng trưởng ở cả 3 khu vực đều vượt so với kế hoạch đề ra, tổng sản lượng lương thực đạt trên 273 ngàn tấn, đạt 97,4% kế hoạch, giá trị sản xuất công nghiệp có mức tăng trưởng khá, đạt 391 tỷ đồng, tăng 15,11% so cùng kỳ, trong đó lĩnh vực đầu tư mới, hiện có trên 50 cơ sở với tổng vốn trên 9,525 tỷ đồng. Ước tổng mức bán hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn huyện, đạt 9.200 tỷ đồng, tăng 9% so cùng kỳ, giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới tại các cửa khẩu đạt 400 triệu USD, đạt 88% kế hoạch năm, lĩnh vực đầu tư xây dựng tổng các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn trên 156 ngàn tỷ đồng, gồm 100 hạng mục công trình và đã hoàn thành 57 công trình còn lại 43 công trình đang thực hiện, tổng thu ngân sách trên 426,343 tỷ đồng, đạt 110,79% kế hoạch, trong đó chi ngân sách năm 2015 là trên 426 ngàn tỷ đồng.

Lĩnh vực văn hóa xã hội, đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi, tỷ lệ tốt nghiệp PTTH hệ chính quy đạt trên 98%, xếp hạng nhì toàn tỉnh, tình hình an sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo, y tế có bước phát triển khá. Đặc biệt, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương tiếp tục được quan tâm, củng cố.

Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra một số giải pháp, các chỉ tiêu chủ yếu năm 2016: giá trị sản xuất ở cả 3 khu vực, đạt 3,465 tỷ đồng, trong đó, khu vực nông-lâm-thủy sản là 2,648 tỷ đồng, khu vực công nghiệp 356 tỷ đồng, khu vực xây dựng 461 tỷ đồng, tổng doanh thu toàn ngành thương mại dịch vụ 9.560 tỷ đồng và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác thu ngân sách trên địa bàn, đảm bảo kịp thời, đúng quy định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Công tác xây dựng Đảng: trong năm, thành lập mới 01 chi bộ Đội quản lý thị trường số 6, chuẩn y kết nạp 180 đảng viên mới, đạt 102,5% chỉ tiêu, nâng tổng số 57 tổ chức cơ sở đảng với 4.229 đảng viên, trong đó đảng viên nữ là 1.178 đồng chí, đảng viên người dân tộc thiểu số 26 đồng chí.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Hồ Văn Răng -Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy nhấn mạnh một số nội dung quan trọng mà An Phú cần tập trung: nâng cao vai trò lãnh chỉ đạo điều hành cũng như công tác tham mưu của các đơn vị trong quản lý tài chính, ngân sách nhà nước, đảm bảo đúng nguyên tắc, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế bằng nhiều hình thức, tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân khi tham gia bảo hiểm y tế. Về công tác Xây dựng Đảng, cần khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết của các cấp để triển khai thực hiện trong toàn đảng bộ và quần chúng nhân dân nhằm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống; bên cạnh đó cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, nắm bắt dư luận xã hội…

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của tỉnh, Bí thư huyện ủy biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và Nhân dân An Phú đã đạt trong năm qua, đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề cần tập trung, phấn đấu trong năm 2016: lập lại trật tự kỹ cương trong quản lý tài chính ngân sách, phấn đấu thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, tiếp nhận dự án Lúa - Tôm ở 3 xã bờ Đông sông Hậu từ Ngân hàng thế giới, nâng giá trị sản xuất hàng hóa góp phần vào tăng trưởng chung cho kinh tế huyện nhà, nâng chất hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp; đẩy mạnh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, tập trung vào các tiêu chí, chỉ tiêu không cần vốn; công tác vận động quần chúng, quân tâm đầu tư bộ máy, cơ sở vật chất và chương trình công tác từ huyện đến cơ sở; Thường xuyên nâng chất sinh hoạt đảng ở các chi đảng bộ. Đồng thời xác định 2 nhiệm vụ quan trọng cần tập trung hoàn thành đó là công tác tuyển quân và chuẩn bị tốt cho bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp...

Huỳnh Như

Số lần xem các bài viết
8319241