Truy cập hiện tại

Đang có 74 khách và không thành viên đang online

Xây dựng nông thôn mới

HĐND tỉnh làm việc với Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

(TGAG)- Ngày 06/3/2018, Đoàn giám sát do Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đinh Công Minh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh.

Tiếp làm việc với đoàn, có đồng chí Lâm Quang Thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh.
 
Kết quả sau gần 07 năm thực hiện, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại An Giang đã đạt được nhiều kết quả nhất định. Nông nghiệp phát triển khá theo hướng đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi từng bước gắn với nhu cầu thị trường; năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm nông nghiệp được nâng lên, thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước ngày càng mở rộng. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn được tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp. Đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn được cải thiện; công tác xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm đạt được kết quả quan trọng.

Tính đến ngày 31/12/2017, toàn tỉnh đã có 33/119 xã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” (chiếm 27,32%), 7 xã đạt 15-18 tiêu chí, 44 xã đạt 10-14 tiêu chí, 34 xã đạt 5-9 tiêu chí; bình quân toàn tỉnh đạt 12,9 tiêu chí/xã và không còn xã nào đạt dưới 5 tiêu chí. Đối với 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011-2016, thời gian qua các địa phương đã tiếp tục rà soát, cập nhật đánh giá theo bộ tiêu chí mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức của cán bộ và người dân tiếp tục tham gia, duy trì nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu đạt theo quy định mới.

Tuy nhiên, năm 2017 là năm đầu tiên điều chỉnh Bộ tiêu chí xã nông thôn mới của tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020 có nhiều tiêu chí, chỉ tiêu thay đổi dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện, nhiều địa phương còn lúng túng trong quá trình xác định đánh giá mức độ đạt tiêu chí nông thôn mới của xã. Một số chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt nhưng khó giữ vững như thu nhập, hộ nghèo, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng an ninh,…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đinh Công Minh cho biết, thông qua công tác giám sát lần này nhằm đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, kịp thời nắm bắt những vướng mắc, khó khăn để rút ra những kiến nghị với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh để tăng cường biện pháp lãnh đạo, điều hành, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh./.

Tin, ảnh  NGUYỄN HÙNG  
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37581437