Truy cập hiện tại

Đang có 45 khách và không thành viên đang online

Tân Châu: Đối thoại và lắng nghe ý kiến Nhân dân với người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền thị xã quí IV năm 2020

(TUAG)- Sáng ngày 08-01-2021, tại xã biên giới Phú Lộc, Thị ủy, UBND thị xã Tân Châu tổ chức hội nghị đối thoại và lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân với người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền thị xã quí IV/2020.


Bí thư Thị ủy, Huỳnh Quốc Thái điều hành buổi đối thoại với Nhân dân

Đến dự và điều hành buổi đối thoại có ông Huỳnh Quốc Thái, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy; ông Trương Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; ông Nguyễn Ngọc Vệ, Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy; lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể thị xã, lãnh đạo Cấp ủy địa phương 3 xã và đông đảo nhân dân 3 xã Phú Lộc, Vĩnh Xương và Tân Thạnh tham dự. Buổi đối thoại được Đài Truyền thanh thị xã trực tiếp truyền thanh trên hệ thống truyền thanh toàn thị xã.

Sau khi nghe lãnh đạo UBND thị xã báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020; một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Nhân dân 3 xã Phú Lộc, Vĩnh Xương và Tân Thạnh rất vui mừng trước những thành tựu đạt được của thị xã; mặc dù, bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, nhưng với sự quyết tâm của hệ thống chính trị, Thị ủy, UBND thị xã đã quán triệt thực hiện tốt mục tiêu kép "vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch Covid-19", từ đó đưa kinh tế thị xã tiếp tục ổn định phát triển, đời sống người dân không ngừng nâng cao, diện mạo nông thôn mới và văn minh đô thị được khởi sắc từng ngày.


Nhân dân đóng góp ý kiến tại buổi đối thoại

Đồng thuận với thành tựu phát triển thị xã, tại buổi đối thoại, bà con nhân dân cũng đã bày tỏa tâm tư, nguyện vọng của mình, với lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã và có 23 lượt ý kiến trực tiếp liên quan, với 38 nội dung, vấn đề thực tiễn tại 3 địa phương. Các ý kiến xoay quanh một số lĩnh vực như: Quan tâm đầu tư xây dựng thêm tuyến dân cư trên địa bàn xã Phú Lộc, nâng cấp các tuyến lộ nông thôn, cầu nông thôn xuống cấp; sớm kêu gọi đầu tư xây dựng chợ Vĩnh Xương và Chợ ấp Phú Bình, xã Phú Lộc; quan tâm khảo sát nạo véc bồi lắng tuyến kênh bảy xã, kênh Sép Cỏ Găng, giải tỏa lục bình trên kênh Hậu phục vụ sản xuất nông nghiệp; quy hoạch vùng cây ăn trái Vĩnh Xương – Phú Lộc, vùng Bàu Ốc Láng Dợp, xã Tân Thạnh; quan tâm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên tuyến dân cư, quan tâm giải quyết nền nhà và cất nhà cho gia đình có công, hộ khó khăn, hộ nghèo,…

Tham dự tại buổi đối thoại, Chú Ngô Văn Thông, người dân xã Phú Lộc nhận xét: "Hôm nay, lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã đến xã biên giới Phú Lộc đối thoại với nhân dân 3 xã Phú Lộc, Tân Thạnh và Vĩnh Xương, bản thân tôi và nhân dân 3 xã rất là rất phấn khởi, vui mừng, vì được bày tỏa, tâm tư, nguyện vọng của mình và những khó khăn của địa phương về kinh tế - xã hội, với người đứng đầu thị xã, để từ đó ghi nhận, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc kịp thời đối với bà con và địa phương; tôi cũng mong rằng, lãnh đạo thị xã nên định kỳ hàng quí hoặc đột xuất khi cần, có buổi đối thoại rất thiết thực, ý nghĩa như ngày hôm nay".

Tiếp thu các ý kiến tại buổi đối thoại, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND 3 xã Phú Lộc, Vĩnh Xương, Tân Thạnh và lãnh đạo các phòng, ban thị xã đã tiếp thu, ghi nhận, lần lượt trả lời các nhóm vấn đề thuộc thẩm quyền của 3 địa phương và các ngành phụ trách một cách thẳng thắn, cụ thể có đề ra giải pháp, thời gian thực hiện cụ thể, trách nhiệm. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Ngọc Vệ cũng đã trực tiếp trả lời và làm rõ thêm các nhóm vấn đề của lãnh đạo các xã và các ngành đã trả lời với bà con nhân dân.


Bí thư Thị ủy Huỳnh Quốc Thái phát biểu kết luận và ghi nhận các ý kiến Nhân dân


Phát biểu kết luận tại buổi đối thoại với nhân dân 3 xã Phú Lộc, Xương, Tân Thạnh. Bí thư Thị ủy Huỳnh Quốc Thái rất vui mừng và ghi nhận những ý kiến, nguyện vọng của nhân dân đã gửi gấm đến Thị ủy, UBND thị xã. Bí thư Thị ủy nhận xét, việc trả lời của Chủ tịch UBND thị xã, các ngành và lãnh đạo địa phương đúng trọng tâm, đi thẳng vào nội dung câu hỏi, giải đáp và làm rõ hết vấn đề đặt ra. Riêng các ý kiến, đề xuất, kiến nghị, hiến kê giải pháp của nhân dân, Bí thư Thị ủy Huỳnh Quốc Thái trân trọng ghi nhận, tiếp thu toàn bộ để nghiên cứu, vận dụng linh hoạt phù hợp với tình hình thực tiễn trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý thời gian tới. Bí thư Thị ủy, Huỳnh Quốc Thái nêu rõ: "Kết quả buổi đối thoại trực tiếp ngày hôm nay, là cầu nối quan trọng, giúp cho việc lãnh đạo Cấp ủy và điều hành của UBND thị xã sát với đời sống, gần với nhân dân hơn nữa. Buổi đối thoại đã giải quyết cơ bản và kịp thời những kiến nghị, bức xúc của nhân dân 3 xã Phú Lộc, Tân Thạnh và Vĩnh Xương. Việc trao đổi thông tin hai chiều đã giúp mối quan hệ giữa Đảng, Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân gần gủi, cở mở hơn. Đồng thời, thể hiện sự lắng nghe, thấu cảm những tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, bức xúc của nhân dân; thể hiện mối quan hệ ngày càng bền vững, gắn bó máu thịt giữa Đảng, Chính quyền, MTTQ với nhân dân thị xã. Đây là cơ hội để lãnh đạo thị xã nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình, nhất là người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở, giúp củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội, hạn chế những khiếu kiện vượt cấp, tạo được sự thống nhất giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng và hệ thống chính trị thị xã ngày càng vững mạnh toàn diện".

VĂN PHÔ
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18094612