Xây dựng Đảng

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh An Giang: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2017

(TGAG)- Năm 2017, kinh tế thế giới và trong nước nói chung còn nhiều khó khăn, thách thức; kinh tế của tỉnh ta tuy có chuyển biến tích cực trên nhiều mặt, nhưng vẫn còn thấp so với kế hoạch đề ra. Nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp, sự đồng hành của người lao động, đặc biệt là sự sâu sát, nắm chắc tình hình cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, từ đó, kết quả hoạt động của các doanh nghiệp trong Khối đạt được nhiều thắng lợi.

Các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thu mua, chế biến, xuất khẩu gạo tăng trưởng khá do các thị trường Trung Quốc, Malaysia, Philippines, Bangladesh đã ký kết các hợp đồng nhập khẩu gạo của Việt Nam. Các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản (cá tra, basa) khởi sắc hơn so với năm trước, nhưng vẫn chưa thật sự ổn định, do thị trường xuất khẩu gặp nhiều khó khăn bởi các quy định về an toàn thực phẩm, thuế chống bán phá giá, nguồn nguyên liệu và các rào cản kỹ thuật thương mại... Một số doanh nghiệp thuộc lĩnh vực đầu tư, xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng mặc dù còn gặp khó khăn do nguyên liệu cát khan hiếm, tăng giá đột biến, song cũng đã có nhiều cố gắng khắc phục. Các doanh nghiệp lĩnh vực bưu chính, viễn thông, du lịch, điện, nước, bảo hiểm hoạt động ổn định, doanh thu, lợi nhuận khá cao. Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực vận tải hành khách, hàng hóa tiếp tục tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Các ngân hàng đã triển khai, thực hiện kịp thời các chương trình, chính sách, quy định về hoạt động ngân hàng của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tăng cường đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn, vào doanh nghiệp nhỏ và vừa theo các chương trình mục tiêu kinh tế trọng điểm của tỉnh... Theo đó, ước tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong Khối (kể cả nguồn vốn huy động của các ngân hàng) đạt khoảng gần 30.000 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước gần 2.000 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng trên 200 triệu USD, chiếm trên 30% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả tỉnh. Bên cạnh việc tập trung thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp đã thực hiện tốt công tác xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa và chăm lo cho người lao động với số tiền trên 60 tỷ đồng.

Song song với công tác sản xuất, kinh doanh có nhiều khởi sắc, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp trong năm 2017 cũng đạt được những kết quả nổi bật.

Tiếp tục lãnh đạo cơ sở triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 5 và Trung ương 6 (khóa XII); Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; công tác tuyên truyền dần đi vào chiều sâu... Công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp được đặc biệt chú trọng, trong đó tập trung nâng chất hoạt động của cấp ủy; đưa việc sinh hoạt lệ vào nề nếp; tăng cường phát triển đảng viên mới. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm thường xuyên hơn; gắn nội dung kiểm tra, giám sát với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị... Tập trung quan tâm lãnh đạo các đoàn thể, nhất là công tác tuyên truyền chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống và pháp luật cho đoàn viên thanh niên, các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ được tổ chức thực hiện, đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia với nhiều công trình, phần việc thiết thực có lợi cho xã hội và cho doanh nghiệp v.v...

Năm 2018 là năm các cấp ủy Đảng tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp (2015 - 2020). Để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục lãnh đạo cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2018 đảm bảo có hiệu quả, duy trì tỷ lệ tăng trưởng hợp lý và hạn chế thấp nhất rủi ro trong điều kiện khó khăn chung hiện nay.

Hai là, tập trung sâu sát, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Qua đó kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đến Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân tỉnh, Ban Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh... để tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc cho doanh nghiệp trong Khối.

Ba là, tiếp tục tăng cường vai trò “hạt nhân chính trị” của Đảng đối với các tổ chức đảng trong doanh nghiệp, chú ý tập trung vào loại hình doanh nghiệp tư nhân, nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng ở cơ sở vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính trong phạm vi Đảng bộ Khối Doanh nghiệp; nghiên cứu đổi mới những hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện. Tăng cường phân công cán bộ chuyên trách Đảng ủy Khối kịp thời hỗ trợ các cơ sở trong thực hiện công tác xây dựng Đảng...

Năm 2017 với nhiều biến động, khó khăn, thách thức nhưng hoạt động của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp đã gặt hái được những thành công nhất định. Hướng đến năm 2018 - năm Mậu Tuất, cùng với các phong trào thi đua sôi nổi của cán bộ, đảng viên trong tỉnh lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, đặc biệt là kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018), tập thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Tỉnh ủy giao, góp phần thúc đẩy kinh tế tỉnh nhà phát triển bền vững.

LÊ TRUNG HIẾU
Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp


Số lần xem các bài viết
8648138