Truy cập hiện tại

Đang có 84 khách và không thành viên đang online

Xây dựng Đảng

Tổng kết công tác Xây dựng Đảng, Xây dựng lực lượng và Hậu cần - Kỹ thuật năm 2017

(TGAG)- Ngày 26/01/2018, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và hậu cần- Kỹ thuật năm 2017; triển khai chương trình công tác năm 2018. Đại tá Lâm Minh Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị

Trong năm qua, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an Trung ương. Trong đó đi đầu thực hiện tốt việc “tự soi, tự sửa” theo hướng dẫn của Đảng ủy Công an Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Tập trung tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ bằng nhiều hình thức, nội dung và biện pháp nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành điều lệnh, quy trình, quy chế công tác, tư thế, lễ tiết, tác phong, xây dựng văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ tạo hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân. Quan tâm làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng, thực hiện nghiêm túc có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát, góp phần phát huy vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Trong năm đã kết nạp Đảng 99 quần chúng ưu tú… Công tác tổ chức cán bộ được tăng cường, đảm bảo bộ máy tinh gọn, phát huy hiệu quả, quan tâm đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ, chính trị, pháp luật cho cán bộ chiến sỹ đáp ứng tốt yêu cầu công tác. Công tác Hậu cần- kỹ thuật được tăng cường đảm bảo kinh phí, phương tiện, và cơ sở vật chất, các điều kiện để lực lượng công an toàn tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự; sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, chăm lo đời sống vật chất và sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ.
   

Định hướng trong năm 2018, Đại tá Lâm Minh Hồng, Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thông nghiệp vụ; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Tin, ảnh: Kim Uyên- Tiến Tầm

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
15179402