Truy cập hiện tại

Đang có 233 khách và không thành viên đang online

Định hướng tuyên truyền tháng 11-2015

(TGAG)- Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng một số nội dung chính cần tập trung tuyên truyền trong tháng 11-2015 như sau:

I- MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CHUNG

- Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và nội dung học tập chuyên đề năm 2015.

- Tuyên truyền, động viên các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 03-01-2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.

- Tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh những tháng còn lại năm 2015: sản xuất thắng lợi vụ Thu Đông năm 2015 gắn với tái cơ cấu nông nghiệp; các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, nhất là doanh nghiệp xuất khẩu các mặt hàng chủ lực, công tác xúc tiến thương mại; chống buôn lậu, gian lận thương mại, bình ổn giá cả thị trường dịp cuối năm...

- Tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tuyên truyền cổ vũ hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tuyên truyền nhân rộng các gương điển hình tiên tiến về phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa... phản ánh các hoạt động bảo vệ môi trường, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy; đấu tranh phê phán những hành vi vi phạm pháp luật...

- Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội của đồng bào dân tộc và tôn giáo trong tỉnh; việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 33-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

- Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và trong Nhân dân về các quy định pháp luật có liên quan đến việc sử dụng và cung cấp thông tin trên mạng xã hội. Tuyên truyền giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ trên các phương tiện truyền thông hiện đại, công nghệ mới, nhất là Internet trong công tác giáo dục thanh thiếu nhi.

- Tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2015; tuyên truyền lịch sử vùng đất Nam bộ.

II- NHỮNG NỘI DUNG CẦN TẬP TRUNG TUYÊN TRUYỀN TRONG THÁNG 11-2015

- Tập trung tuyên truyền những diễn biến chính của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII diễn ra từ 20/10 đến 28/11/2015; tăng cường tuyên truyền, thông tin kết quả Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

- Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng trong tháng 11-2015 như: 98 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917-7/11/2015); kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2015); ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11); 75 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940-23/11/2015); Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11); 195 năm Ngày sinh Ph.Ăngghen (28/11/1820-28/11/2015); Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2015; Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông...

- Tuyên truyền kỷ niệm 250 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa thế giới, Đại thi hào Nguyễn Du (1765- 2015), cao điểm thực hiện các hoạt động tuyên truyền là giữa tháng 11, đầu tháng 12 năm 2015.

- Tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ X, hướng đến Đại hội lần thứ XII của Đảng. Tuyên truyền cổ vũ thành công của Đại hội, việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống; việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.

- Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống bệnh sốt xuất huyết; tăng cường thông tin giáo dục sức khỏe, phòng chống dịch bệnh mùa nước nổi, tay chân miệng, Cúm A, bệnh tả... Tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ đê bao, phòng chống sạt lở...

- Tuyên truyền hướng đến Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX (tháng 12/2015). Tiếp tục biểu dương các gương điển hình tiên tiến, tôn vinh các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền Đại hội Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngoài những định hướng trên, các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế bổ sung làm phong phú nội dung tuyên truyền, đảm bảo thực hiện thông suốt và sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
21673197