Truy cập hiện tại

Đang có 47 khách và không thành viên đang online

Hướng dẫn tổ chức quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

(TGAG)- Ngày 02/11/2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành Hướng dẫn số 01-HD/BTGTU về tổ chức quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn Hướng dẫn.

Tải file: Hướng dẫn triển khai Nghị quyết TW12


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
15656578