Truy cập hiện tại

Đang có 96 khách và không thành viên đang online

Xây dựng Đảng

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

(TGAG)- Chiều ngày 30-01-2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018; đồng thời tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 03-02-2018 cho 10 đồng chí đảng viên các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp, trong đó: Huy hiệu 40 năm có 2 đồng chí và 30 năm có 8 đồng chí.


Tham dự Hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối, cùng các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở và các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 03-02-2018…

Năm 2017, nhìn chung hầu hết cấp ủy cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành khá tốt nhiệm vụ trọng tâm năm 2017; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại đơn vị; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đời sống, việc làm của người lao động được đảm bảo và có bước cải thiện đáng kể; quốc phòng an ninh, trật tự xã hội tiếp tục được giữ vững. Toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp đã hoàn thành đạt và vượt hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu trọng tâm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao thực hiện trong năm 2017. Tiếp tục lãnh đạo cơ sở triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 5 và Trung ương 6 (khóa XII); Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; công tác tuyên truyền dần đi vào chiều sâu… Công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp được đặc biệt chú trọng, trong đó tập trung nâng chất hoạt động của cấp ủy; đưa việc sinh hoạt lệ vào nề nếp; tăng cường phát triển đảng viên mới. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm thường xuyên hơn; gắn nội dung kiểm tra, giám sát với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị… Tập trung quan tâm lãnh đạo các đoàn thể, nhất là công tác tuyên truyền chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống và pháp luật cho đoàn viên thanh niên, các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ được tổ chức thực hiện, đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia với nhiều công trình, phần việc thiết thực có lợi cho xã hội và cho doanh nghiệp, v.v…

Tuy nhiên, vẫn có doanh nghiệp do khó khăn trong sản xuất kinh doanh dẫn đến công tác xây dựng Đảng cũng gặp nhiều trở ngại, buộc phải giải thể; việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở có mặt còn thiếu sót; kỷ cương, kỷ luật ở một ít tổ chức đảng chưa thực sự nghiêm…

Năm 2018, Ban Thường vụ Đảng bộ Khối Doanh nghiệp đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục lãnh đạo cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2018 đảm bảo có hiệu quả, duy trì tỷ lệ tăng trưởng hợp lý và hạn chế thấp nhất rủi ro trong điều kiện khó khăn chung hiện nay; tập trung sâu sát, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đến Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân tỉnh, Ban Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh,... để tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc cho doanh nghiệp trong Khối. Tiếp tục tăng cường vai trò “hạt nhân chính trị” của Đảng đối với các tổ chức đảng trong doanh nghiệp, chú ý tập trung vào loại hình doanh nghiệp tư nhân, nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03-6-2017 của Ban Chấp hành Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tăng cường công tác xây dựng Đảng ở cơ sở vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong phạm vi Đảng bộ Khối Doanh nghiệp; nghiên cứu đổi mới những hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện. Tăng cường phân công cán bộ chuyên trách Đảng ủy Khối kịp thời hỗ trợ các cơ sở trong thực hiện công tác xây dựng Đảng…


Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trao tặng Giấy khen cho 6 tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2017” và 29 cá nhân đạt danh hiệu “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2013-2017)”./.

Hồ Thanh Trường


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
21692720