Truy cập hiện tại

Đang có 124 khách và không thành viên đang online

Xây dựng Đảng

Thoại Sơn tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017

(TGAG)- Ngày 01/02/2018, đồng chí Nguyễn Văn Thạnh - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang đã đến dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 tại Hội trường huyện ủy Thoại Sơn.

Năm 2017, Đảng bộ huyện Thoại Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, qua đó đã tạo chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Trong năm, huyện ủy Thoại Sơn đã ban hành 02 Chỉ thị, 02 Nghị quyết, 02 đề án, 38 kế hoạch, 05 chương trình hành động, 02 quy chế, xây dựng 68 báo cáo sơ, tổng kết các chủ trương, Nghị quyết.


Trong năm, huyện ủy Thoại Sơn đã mở 87 lớp với 8.720 lượt cán bộ, Đảng viên tham gia học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng trên các lĩnh vực. Cấp phát kịp thời 5.040 quyển tài liệu thông tin công tác tư tưởng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang biên soạn. Thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tổ chức mở 164 lớp triển khai cho 11.773  lượt Đảng viên, đạt 99,11%. Cử 90 cán bộ theo học các lớp trung, cao cấp chính trị, các lớp chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng… Kết nạp được 196  Đảng viên mới, trao huy hiệu Đảng cho 89 đồng chí cao niên tuổi Đảng. Ủy ban kiểm tra huyện ủy nhận giải quyết 08 đơn, liên quan đến 09 đảng viên và 01 tổ chức, cấp quyết định xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách 03 đảng viên. Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.  Đặc biệt vận động quỹ “ Vì người nghèo” và  “an sinh xã hội” được 22 tỷ 427 triệu đồng, qua đó đã chi 20 tỷ 065 triệu đồng, 

Dịp này, Thủ tưởng chính phủ tặng bằng khen 8 cá nhân của Chi Đảng bộ huyện Thoại Sơn tiêu biểu công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy Thoại Sơn đã tặng giấy khen cho 36 Chi Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh năm 2017; 476 Đảng viên ở các Chi Đảng bộ huyện Thoại Sơn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thạnh - Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế của huyện Thoại Sơn trong năm 2017. Thời gian tới Đảng bộ huyện Thoại Sơn cần đẩy mạnh công tác quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của tỉnh, huyện. Tiếp tục nêu cao tính kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, công tác dân vận, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội. Chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, trong đó chú trọng đến công tác thu hút đầu tư vào địa bàn, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết đơn thư, tăng cường đối thoại với nhân dân, giữ vững quốc phòng - an ninh, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong năm 2018./.
                            
Anh Thư
Số lần xem các bài viết
9533950