Truy cập hiện tại

Đang có 356 khách và không thành viên đang online

Văn hóa - Văn nghệ - Thể thao - Du lịch

Liên hoan văn hóa truyền thống thanh niên bốn dân tộc Kinh, Hoa, Chăm, Khmer năm 2016

(TGAG)- Ngày 07/10/2016, Huyện đoàn Tịnh Biên phối hợp Ban Thường vụ Tỉnh đoàn An Giang tổ chức liên hoan văn hóa truyền thống thanh niên bốn dân tộc Kinh, Hoa, Chăm, Khmer năm 2016.
 

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam (15/10/1956-15/10/2016). Có 03 đơn vị tham dự gồm: Hội LHTN Việt Nam huyện Tịnh Biên, An Phú và TP Châu Đốc. Mỗi đơn vị tham gia biểu diễn 5 tiết mục, với các thể loại: Ca, múa hát cộng đồng, diễn tiểu phẩm, chập cải lương, nhảy múa dân vũ và biểu diễn thời trang của từng dân tộc. Nội dung chương trình liên hoan ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống dân tộc. Riêng phần diễn tiểu phẩm, chập cải lương có nội dung tập trung công tác tập hợp thanh niên, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm v.v...

Mỗi đơn vị tham gia liên hoan lần này là một sắc màu dân tộc. Đơn vị Hội LHTN huyện Tịnh Biên đại diện sắc màu dân tộc Kinh, Khmer; TP Châu Đốc đại diện cho dân tộc Hoa và huyện An Phú đại diện cho dân tộc Chăm.

Liên hoan văn hóa truyền thống thanh niên bốn dân tộc Kinh, Hoa, Chăm, Khmer năm 2016 tại huyện Tịnh Biên lần này nhằm giao lưu giữa các đơn vị, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên thanh niên, phát huy vai trò của tổ chức Hội trong việc góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc anh em, thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước./.

Thu Nga - Hoàng Lê
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37591956