Truy cập hiện tại

Đang có 601 khách và không thành viên đang online

Định hướng dư luận xã hội, công tác tuyên truyền quý II và tháng 4/2020

(TGAG)- Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang định hướng dư luận xã hội và nội dung tuyên truyền quý II và tháng 4/2020 như sau:

1. Định hướng dư luận xã hội

- Công tác triển khai, thực hiện các Nghị quyết Trung ương (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trong đó, có việc học tập chuyên đề năm 2020.

- Tình hình dư luận xã hội xung quanh các sự kiện, các ngày lễ lớn diễn ra trong quý II/2020. Nắm bắt dư luận xã hội đối với các vấn đề thời sự, thời cuộc thế giới, trong nước, trong tỉnh; công tác chỉ đạo, điều hành của Trung ương, Chính phủ; công tác đối ngoại; các vấn đề nóng phát sinh; tình hình dịch bệnh COVID-19;...

- Tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội xung quanh các vấn đề bức xúc, nảy sinh trong nội bộ và các tầng lớp nhân dân ở địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng các cấp; việc sắp xếp kiện toàn bộ máy các đơn vị hành chính trong tỉnh.

2. Định hướng tuyên truyền trên báo chí

- Tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Hướng dẫn số 103-HD/BTGTU, ngày 17/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy); Tuyên truyền những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội quý I/2020; đánh giá, phân tích làm rõ những cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, nêu bật quyết tâm của tỉnh trong thực hiện các chương trình, kế hoạch trọng điểm trong quý II và cả năm 2020; tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại, biển đảo, phân giới cắm mốc và quản lý biên giới đầt liền năm 2020 (Hướng dẫn số 98-HD/BTGTU, ngày 10/12/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).

- Đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 (Công văn số 1007-CV/TU, ngày 10/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 97-HD/BTGTU, ngày 07/2/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virút Cô-rô-na gây ra (COVID-19), và theo các khuyến cáo, khuyến nghị của Chính phủ, Bộ Y tế).

- Tuyên truyền các ngày lễ, sự kiện diễn ra trong quý II/2020: Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020); 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020); 66 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2020); 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020); 113 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (7/4/1907-7/4/2020); 202 năm Ngày sinh C.Mác (5/5/1818 - 5/5/2020); 134 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886- 1/5/2020); 79 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2020); 79 năm ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941-19/5/2020); 61 năm ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2020); 25 năm ngày thành lập Hội người cao tuổi Việt Nam (10/5/1955-10/5/2020); 109 năm ngày Bác hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2020); 95 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2020); Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 (ngày 27, 28/5); ngày Thế giới không hút thuốc lá (31/5); ngày môi trường thế giới (5/6); ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6); ngày gia đình Việt Nam (28/6);…  

- Tuyên truyền Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng lần thứ V/2020); Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 14, năm 2019-2020”; Giao lưu gương điển hình trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020”; Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2021”; Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”;...

- Thông tin hoạt động nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tiếp tục tuyên truyền thực hiện các nghị quyết, kết luận hội nghị Trung ương khóa XII, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục lan tỏa, nhân rộng “người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở từng cơ quan, đơn vị và trong xã hội; tiếp tục tuyên truyền Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác, các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

- Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng chất. Tuyên truyền thúc đẩy công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: sản xuất nông nghiệp; công tác phòng, chống buôn lậu, hàng giả; bảo đảm an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ; cháy rừng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống các loại dịch bệnh ở người, bệnh trên gia súc, gia cầm; công tác phòng chống thiên tai, phòng, chống tai nạn thương tích ở trẻ em, phòng, chống các tệ nạn xã hội;…

- Tuyên truyền đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngặn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; phản ánh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch…

- Tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng gương “người tốt, việc tốt”, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị; cổ vũ nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chủ trương, chính sách phát triển địa phương, cơ quan, đơn vị; đóng góp văn kiện đại hội đảng các cấp…

* Những nội dung cần tập trung tuyên truyền trong tháng 4/2020

- Tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tuyên truyền những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội quý I/2020; đánh giá, phân tích làm rõ những cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, nêu bật quyết tâm của tỉnh trong thực hiện các chương trình, kế hoạch trọng điểm trong quý II/2020.

- Đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 (Công văn số 1007-CV/TU, ngày 10/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 97-HD/BTGTU, ngày 07/2/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virút Cô-rô-na gây ra (COVID-19) và theo các khuyến cáo, khuyến nghị của Chính phủ, Bộ Y tế).

- Tuyên truyền các ngày lễ, sự kiện diễn ra trong tháng 4/2020: Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020); 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020); 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020);…

- Tuyên truyền Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng lần thứ V/2020); Giao lưu gương điển hình trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020”; Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2021”; Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”.

TGAG
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18119433