Truy cập hiện tại

Đang có 216 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

Phó chủ tịch UBND tỉnh làm việc với thị xã Tân Châu về kinh tế-xã hội năm 2016

(TGAG)- Sáng ngày 25/11/2015, ông Nguyễn Thanh Bình -Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu Đoàn công tác UBND tỉnh làm việc với thị xã Tân Châu về kinh tế - xã hội 2016. Tiếp đoàn có ông Nguyễn Đắc Tài -Tỉnh ủy viên, Bí thư thị ủy Tân Châu cùng lãnh đạo thị xã, thủ trưởng các phòng ban chuyên môn, bí thư và chủ tịch UBND các xã phường.


Thị xã Tân Châu đã định hướng phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 là đa dạng hóa các loại hình và sản phẩm dịch vụ, bao gồm các dịch vụ cho sản xuất và dịch vụ xã hội, nâng cao đóng góp của khu vực dịch vụ vào cơ cấu kinh tế và tộc độ tăng trưởng. Tiếp tục đầu tư và kêu gọi cơ sở hạ tầng cho khu kinh tế của khẩu Vĩnh Xương và các công trình trọng điểm; tập trung quy hoạch các điểm du lịch tham quan di tích lịch sử, du lịch sinh thái để mời gọi đầu tư. Tập trung hoàn chính kế hoạch đầu tư trung hạn 2016-2020 để xác định danh mục công trình, dự an trọng điểm, huy động mọi nguồn lực đầu tư và phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, thủy lợi và chính trang đô thị. Đặc biệt, triển khai rà soát các chỉ tiêu để lập huy hoạch Tân Châu trở thành đô thị loại III. Tập trung xây dựng hoàn thiện hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng nhằm tạo bước đột phá về nông nghiệp, nông dân nông thôn; tiếp tục đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghiệp cao. Phát triển mạnh nhóm sản phẩm thuộc lợi thế thị xã. Khuyến khích phát triển các loại hình kinh tế tập thể. Phát huy hiệu quả hoạt động của cụm công nghiệp Long Châu và phát triển các ngành công nghiệp chủ lực địa phương gắn với khai thác lợi thế kinh tế biên giới. Xác định lộ trình 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 để tập trung đầu tư đạt các tiêu chí, chỉ tiêu quy định. Nâng chất và giữ vững đối với xã Nông thôn mới Long An. Chú trọng phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp. Xây dựng nền nông nghiệp thị xã theo hướng hiện đại, ứng dụng khoa học kỹ thuật theo Nghị quyết 09 của tỉnh ủy. Đưa thị xã phát triển theo hướng bền vững, văn minh, hiện đại.

Bên cạnh đó thị xã tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân; hoàn thiện mang lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng với khả năng dự báo, giám sát, phát hiện và khống chế các dịch bệnh. Đầu tư cơ sở vật chất cá thiết chế văn hóa  đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt văn hóa của người dân. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho  các đối tượng chính sách. Thực hiện tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phục vụ tốt hơn cho nhân dân và doanh nghiệp. Triển khai đồng bộ và vận động nhân dân thực hiện các giải pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã.

Trên cơ sở nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2016, thị xã đề nghị UBND tỉnh, các sở ngành quan tâm đầu tư nâng cấp mở rộng tỉnh lộ 953; sớm triển khai đầu tư bến phà Tân Châu - Hồng Ngự; tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ thị xã thực hiện dự án bố trí, sắp xếp bố trí dân cư ở vùng trũng thuộc 3 khóm Long Thị A, Long Thị B, Long Thị C, phường Long Hưng. Tăng cường kêu gọi đầu tư ở Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương. Đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương sử dụng mặt bằng Trung tâm giáo dục thường xuyên cũ để làm trường Mẫu giáo bán trú; đầu tư vốn xây dựng cho các trường đạt chuẩn quốc gia.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh đã có những giải trình và gợi mở những giải pháp để thị xã tháo gỡ khó khăn trong triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội đạt kết quả cao nhất trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Bình -Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh Tân Châu là một trong những vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh cần tiếp tục tái cơ cấu nền nông nghiệp theo hướng hiện đại. Tạo điều kiện để thị xã phát triển dịch vụ thương mại và du lịch. Có giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình đầu tư xây dựng trọng điểm và tiến độ thu ngân sách nhà nước, nhất là đối với nợ nền nhà cụm tuyến dân cư. UBND thị xã chỉ đạo quyết liệt trong công tác ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học, đổi mới phương pháp dạy và học gắn với đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị gắn với đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Giữ vững và nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở xã Long An  và có kế hoạch đầu tư 4 xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. /.

Khương Duy
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37133135