Truy cập hiện tại

Đang có 112 khách và không thành viên đang online

Ban Tuyên giáo huyện ủy Phú Tân tổ chức Hội nghị thông tin thời sự thường kỳ tháng 3-2017

(TGAG)- Nhằm kịp thời định hướng công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động, sáng ngày 16-3, Ban Tuyên giáo huyện ủy Phú Tân tổ chức Hội nghị thông tin thời sự tháng 3/2017 đến các chi, đảng bộ ngành huyện và 18 xã, thị trấn.
 

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe thông tin về thực trạng hoạt động lễ hội của nước ta hiện nay, nhiệm vụ đặt ra cho cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương trong việc tổ chức, quản lý nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của lễ hội trong tình hình mới; một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn hướng tới xây dựng nền công nghiệp nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và hội nhập kinh tế quốc tế; chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025.

Định hướng tuyên truyền thời gian tới, Ban Tuyên giáo huyện ủy Phú Tân yêu cầu các chi, đảng bộ cần tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, xã hội trong tháng 3/2017; tuyên truyền, phản ánh việc tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); kết quả phát triển kinh tế của tỉnh, huyện trong quý I và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II-2017; công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, Zika, cúm gia cầm; kịp thời nắm và phản ánh tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội trong nhân dân; cảnh giác, đấu tranh, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.
Kiều Trinh - Nguyễn Thắng
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37802702