Truy cập hiện tại

Đang có 105 khách và không thành viên đang online

Tịnh Biên: Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

(TGAG)- Sáng ngày 09-8-2016, Huyện ủy Tịnh Biên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng cho cán bộ chủ chốt và các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện. Đồng chí Ngô Hồng Yến - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy chủ trì hội nghị.
 

Phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí Ngô Hồng Yến - Bí thư huyện ủy nhấn mạnh: đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động…, Bí thư huyện ủy yêu cầu các đại biểu tham gia học tập nghiêm túc, tập trung nghiên cứu, trao đổi thảo luận nhằm hiểu rõ cơ sở lý luận và thực tiễn các quan điểm chỉ đạo, định hướng và giải pháp nêu trong Nghị quyết. Sau hội nghị này, ngành huyện và các xã thị trấn cần khẩn trương tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện theo hướng tinh gọn, cụ thể.
 

Trong thời gian 1,5 ngày, các đại biểu sẽ được nghe đồng chí Trương Hữu Tiền- UVBTV- Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy triển khai chuyên đề: Những nội dung cơ bản của  báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; đồng chí Nguyễn Thành Quân- Phó bí thư- Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020; đồng chí Lưu Văn Đạo- UVBTV- Trưởng ban Tổ chức huyện ủy triển khai chuyên đề về tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Hội nghị cũng triển khai Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020../.

Trúc Quỳnh
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
34211425