Truy cập hiện tại

Đang có 58 khách và không thành viên đang online

Tri Tôn: Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

(TGAG)- Trong 02 ngày 9,10-8-2016, Ban Thường vụ huyện ủy Tri Tôn tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chương trình hành động của huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng cấp trên. Đồng chí Men Pholly - Tỉnh ủy viên - Bí thư huyện ủy dự và phát biểu khai mạc và kết luận chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu được nghe báo cáo các chuyên đề gồm: những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ huyện.
 
 
Trong thảo luận các đại biểu đã thống nhất cao với tình hình, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Văn kiện Đại hội XII của Đảng nêu, bên cạnh đó một số đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp thiết thực để Đảng bộ huyện cụ thể hóa Chương trình hành động của Huyện ủy trong thời gian tới hàng quý, hàng năm nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng đã đề ra.

Trước đó Ban Tuyên giáo huyện ủy cũng đã đề ra Kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở, cụ thể mở 41 lớp, mỗi lớp nghe báo cáo 1 ngày và thảo luận 1 buổi, về thời gian dự kiến đến 24-8-2016 là kết thúc.

Cái mới của việc học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng lần này là đảng viên đang công tác đều phải viết thu hoạch để kiểm lại nhận thức đã học, liên hệ thực tiễn công tác của bản thân, nêu những kiến nghị đề xuất để thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả cao nhất./.

Trần Hợp
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35202133