Truy cập hiện tại

Đang có 209 khách và không thành viên đang online

Châu Phú hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết XII của Đảng

(TGAG)- Sáng 08-8-2016, Huyện ủy Châu Phú tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng chí Trần Văn Đảo – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đến dự.
 


Trong thời gian một ngày rưỡi, các đại biểu sẽ được nghe triển khai các chuyên đề gồm: những nội dung cơ bản của  báo cáo Chính trị của ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ huyện; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Trên cơ sở nội dung chuyên đề được giới thiệu, hội nghị sẽ dành thời gian để các đại biểu thảo luận, trao đổi những vấn đề liên quan đến việc tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết; phân tích, làm rõ những vấn đề cơ bản trong các chuyên đề được triển khai tại hội nghị, đóng góp cho Chương trình hành động của Huyện ủy; đồng thời đề xuất, kiến nghị những giải pháp thiết thực để tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ huyện, tỉnh và của Trung ương trong thời gian sắp tới. Qua đó nhằm tạo sự thống nhất cao về ý chí, hành động trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết, góp phần hoàn thành các mục tiêu do Đại hội XII của Đảng đề ra./.

Nguyễn Nghị
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38247878